Specializované přehledy

Statistiky v souvislosti s válkou na Ukrajině

Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině. Data vychází ze souboru publikovaného na webu Ministerstva vnitra České republiky. Kategorie neidentifikováno vychází z toho, že ne všechny informace byly řádně vyplněny a budou s časem doplňovány.

Doprava v datech

Doprava je jednoznačně jednou z nejkomplikovanějších oblastí, které se dají změřit a pomocí dat pak dobře popsat. Díváme se na stav dopravy v Praze přes několik pohledů. Zajímá nás samozřejmě intenzita individuální automobilové dopravy a její plynulost, dále pak vytíženost městské hromadné dopravy. K tomu doplňujeme dopad na výjezdy krizových složek a situaci parkovišť P+R.

Statistika COVID–19

Na této stránce jsou aktuální vizualizace k průběhu epidemie onemocnění COVID-19.

Veřejné zakázky hl. m. Prahy

Zajímá vás, jak Praha zadává veřejné zakázky? Jakým firmám a jaké zakázky byly zadány? Jaké komodity, služby či práce se nejvíce nakupují? Jak nakupovaly jednotlivé odbory Magistrátu HMP? Jaké druhy soutěží se nejvíce používají?

Energetika v budovách hl. m. Prahy

V interaktivním reportu si můžete prohlédnout souhrnné informace o energetických vlastnostech budov hlavního města Prahy nebo se podívat přímo na spotřeby energií vybraných městských budov, kde byly instalovány dálkové odečty měření spotřeb energií.

Očkování COVID-19

Na této stránce jsou aktuální vizualizace a analytické nástroje k očkování proti onemocnění COVID-19.

Cyklodoprava v Praze

Cyklosčítače poskytují užitečná data o vytíženosti cyklostezek v reálném čase. Jedná se o nepřímou podporu cyklistiky ve městě a slouží jako jeden z nástrojů na sledování naplnění Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v Praze.

Sdílené ubytování

Datová platforma hl. města Prahy zpracovala analýzu stavu nabídky a využívání ubytování v Praze skrze webovou službu Airbnb.