Skip to main content

Statistiky v souvislosti s válkou na Ukrajině

Další kapitola
V souvislosti s válkou na Ukrajině nabízíme první zpracované dashboardy využívající data publikovaná na webu Ministerstva vnitra České republiky.

Využití dat

Další kapitola

Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině


Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině. Data vychází ze souboru publikovaného na webu Ministerstva vnitra České republiky. Kategorie neidentifikováno vychází z toho, že ne všechny informace byly řádně vyplněny a budou s časem doplňovány.
Datové zdroje

Předchozí kapitola