Skip to main content

Statistiky v souvislosti s válkou na Ukrajině

Další kapitola
V souvislosti s válkou na Ukrajině nabízíme první zpracované dashboardy využívající data publikovaná na webu Ministerstva vnitra České republiky data z mimořádného šetření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Využití dat

Další kapitola

Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině


Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině. Data vychází ze souboru publikovaného na webu Ministerstva vnitra České republiky. Kategorie neidentifikováno vychází z toho, že ne všechny informace byly řádně vyplněny a budou s časem doplňovány.
Porovnání kapacit mateřských a základních škol s počtem ukrajinských uprchlíků


Počty uprchlíků ve věku 3-5 let (MŠ) a 6-14 let (ZŠ) podle místa pobytu (osoby, kterým bylo uděleno pobytové oprávnění v souvislosti s válkou na Ukrajině). Data o kapacitách mateřských a základních škol všech zřizovatelů pro umisťování příchozích žáků/dětí z Ukrajiny pochází z druhého mimořádného šetření, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) realizovalo ve dnech 23. až 29. června 2022. Školy v rámci šetření nahlašovaly, kolik ukrajinských dětí již je ve školách umístěno v době konaní šetření, jaké mají volné kapacity a jaké kapacity mohou vytvořit od září 2022. MŠMT zjišťovalo také počet přijatých dětí/žáků/studentů z Ukrajiny ke vzdělávání pro nový školní rok 2022/2023 v jednotlivých školách. Listy „Využití kapacit“ umožnuji modelovaní kapacit. Předpokládáme totiž, že alokace dětí v rámci samosprávných celků nebude nikdy 100 %, je například potřeba počítat s nižší využitelností kapacit speciálních škol a rozdílech v demografické struktuře. Nejvíce dětí/žáků/studentů uprchlíků z Ukrajiny pobývá v hlavním městě Praze, kde je ale míst ve školách dlouhodobě málo. Největší volné kapacity měl v červnu k dispozici Moravskoslezský kraj.Datové zdroje

Předchozí kapitola