O nás

Ti, kteří věří v chytřejší města

Golemio sice je soubor technických nástrojů pro práci s daty. Ale jeho gró tvoří lidé. Nadšený tým datových odborníků, kteří chtějí pomoci tvořit města, ve kterých je radost žít. Věříme, že toho dosáhneme, pokud pomůžeme lidem řídit města na základě smart city dat.

Při práci vždy myslíme na potřeby klienta. Náš tým je složený z odborníků, kteří si rozumí s moderními technologiemi a zároveň chápou, že město je složitý organismus.

Náš tým

Žijeme daty. Pokud chcete městská data využít, nejlépe poradí naši konzultanti. Nebojte se jim ozvat.

Konzultanti a produkťáci

Tereza studovala v Praze bankovnictví a veřejnou správu se zaměřením na právní specializaci. Zkušenosti má zejména ze státní správy v oblasti kontroly, controllingu, reportingu a nastavování a optima

Vedoucí Golemia

Benedikt působí jako vedoucí Datové platformy Golemio.  Má 9 let zkušeností s IT & Managementem ve veřejné správě a poradenství a sám obdržel více ocenění za přínos v oblasti dat veřejné správy. Má n

Martin je konzultantem Datové platformy Golemio, kde se věnuje především oblasti senzoriky a řadě různorodých dat o dopravě ve městě. Má více než 25 let zkušeností s širokým spektrem IT projektů. Kon

Product Manager

Josef působí jako vedoucí týmu konzultantů a produktových vlastníků Golemio. Má přes 15 let zkušeností v oblasti produktového a projektového řízení v předních technologických firmách v ČR i v nezisko

Dopravní inženýr

Přemek se dlouhodobě zabývá dopravní informatikou a problematikou dopravního inženýrství. Zejména jde o systémy řízení dopravy, inteligentní dopravní systémy, telematické systémy v dopravě s přesahem

Ve Varšavě, Amsterdamu a Praze studoval územní plánování, geografii a ekonomii. Rozumí městu a fungování samosprávy, pomáhal například připravovat komplexní reformy správního a územního rozdělení Pol

Analytici a designéři

Datový analytik

V OICT působí jako databázový specialista. Jeho doménou je databázové jádro datové platformy (PostgreSQL), struktury dat a podpora datových toků. Vystudoval na Universitě Hradec Králové aplikovanou i

Datový analytik

Vítek je datový analytik se zkušeností ze světa bankovnictví i ekonomie. Působil jako výzkumník v rámci think-tanku IDEA na Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR. Je doktorandem na Institutu ekon

Designer & Developer

Po absolvování FEL ČVUT se živil jako full-stack developer a se podílel na vývoji mnoha aplikací a webových projektů. Specializuje se v analýze a vizualizaci dat, mapových aplikacích, implementaci AP

Datová analytička

Studovala Aplikovanou matematiku a hned po studiu začala pracovat s daty. Během různých pozic v různých společnostech si vyzkoušela i práci vývojáře jednoduchých aplikací nebo product management, ale

Tech Lead

Vystudoval Fakultu informačních technologií ČVUT v Praze obor Znalostní inženýrství. V americké firmě pracoval ve výzkumném týmu, poté vedl tým v AI startupu. Touha po práci s přesahem ho dovedla do

Datový analytik

Studoval sociální vědy v Praze na IES FSV UK, v Mannheimu a v Hamburku. Po škole pracoval jako Data Scientist v Berlínském telekomunikačním startupu, kde dělal na mnoha analytických projektech, včetn

Vývojáři

Lead Developer

Po studiu Softwarového inženýrství na ČVUT FIT nastoupil do Operátora ICT, kde se vypracoval až na pozici Tech Leada. Tomáš byl jako backend vývojář u zrodu datové platformy Golemio a momentálně se j

Developer

Pochází z Ostravska, odkud si přinesl zkušenosti s agilní vývojem backend i frontend aplikací a microslužeb v rámci hybridní cloudové platformy a v oblasti e-commerce. V operátorovi se podílí na vývo

Developer

Nick má zkušenosti s full stack vývojem webových aplikací, implementací IT řešení v podnikání. Také zkušenosti s projektovým řízením v oblasti výroby, finančních technologií.