Skip to main content

Veřejné zakázky DPP

Další kapitola

Veřejné zakázky a jejich transparentnost jsou důležitým prvkem komunikace městské organizace s veřejností. Pro tyto účely tak ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. (DPP) vznikla interaktivní vizualizace dat, která zobrazuje výsledky soutěží podle různých filtrů a kritérií.

Využití dat

Další kapitola

Aplikace zpracovává data z profilu zadavatele DPP, která se aktualizují každý den. Data jsou k dispozici od 1.10.2021, kdy došlo k významnému posílení evidovaných údajů na profilu zadavatele. Data obsahují informace o všech již zadaných veřejných zakázkách včetně zakázek malého rozsahu (tedy od drobných objednávek až po velké nadlimitní zakázky).


 

Datové zdroje

Předchozí kapitola

Zdrojem dat je export ze systému Tender arena, který se používá k zadávání a evidenci veřejných zakázek.

Otevřená data

https://opendata.praha.eu/datasets/https%3A%2F%2Fapi.opendata.praha.eu%2Flod%2Fcatalog%2F524b1014-25ab-4b1f-8aaa-d7710be47c1f