Skip to main content

Bydlení a sdílené ubytování

Další kapitola

Datová platforma hl. města Prahy zpracovala analýzu stavu nabídky a využívání ubytování v Praze skrze webovou službu Airbnb. Tato webová služba zprostředkovává pronájem ubytování, kdy uživatelé, kteří se chtějí prostřednictvím této ubytovací platformy ubytovat, se musí nejprve zaregistrovat a vytvořit si profil. Role hostitele je naopak svázána s nemovitostí, jejíž profil se na webové službě inzeruje.

Vývoj a využívání služeb Airbnb byly sledovány za období od 1. 1. 2017. Data byla poskytnuta společností Blahobyty, která spravuje pronájmy v závislosti na lokalitě a dispozici bytu.

Analýza sdílené ekonomiky Airbnb v Praze

Další kapitola

První grafy ukazují časový trend ukazatelů, kterými jsou například počet nově vzniklých a ukončených nabídek či počet aktivních nabídek v jednotlivých letech. Zde je vidět, že počet nově registrovaných nabídek klesá, zatímco více nabídek ukončuje svoji činnost, a tedy počet aktivních nabídek stagnuje. Dalším zajímavým ukazatelem je průměrný počet nabídek na jednoho uživatele, který meziročně rostě, tedy stále více uživatelů má zaregistrované 2 a více nabídky. V druhé části je možné sledovat zajímavá čísla za posledních 12 měsíců. Jedná se opět o počet aktivních nabídek, počet pobytů, mediány cen. V této části dashboardu lze interaktivně filtrovat dle městských částí a typů Airbnb nabídek. Na další záložce, najdete informace o podílu opakovaně pronajímaných Airbnb bytů na celkovém bytovém fondu, podle městských částí. 


Mapa nabídek Airbnb v Praze

Další kapitola
Zde si můžete prohlédnout mapu nabídek, které byly aktivní během posledních 12 měsíců.


Srovnání dat z Sreality a Airbnb

Další kapitola
Dashboard zobrazuje data o pronájmu a prodeji bytů a domů v Praze získaná ze služby Sreality a data o nabídce ubytování přes Airbnb, která jsou použitá i v předchozích dashboardech. Dashboard ukazuje, jak se ceny pronájmů a prodejů bytů a domů vyvíjejí v průběhu času a jak se liší v různých částech města od roku 2014 dále. Zajímavostí je, že při nástupu onemocnění covid-19 došlo k prudkému propadu nabídek v rámci Airbnb a naopak k výraznému zvýšení nabídek pronájmu bytů, což je způsobeno tím, že turisté přestali cestovat a místo toho se majitelé bytů více soustředili na dlouhodobé pronájmy.


Datové zdroje

Předchozí kapitola

Data Blahobyty.cz

Tato data nelze poskytnout v otevřeném formátu z hlediska podstaty automatického získávání dat přímo z webových stránek společnosti Airbnb.

Sreality.cz

Data získaná díky spolupráci se společností Seznam.