Skip to main content

Sdílené ubytování

Další kapitola

Datová platforma hl. města Prahy zpracovala analýzu stavu nabídky a využívání ubytování v Praze skrze webovou službu Airbnb. Tato webová služba zprostředkovává pronájem ubytování, kdy uživatelé, kteří se chtějí prostřednictvím této ubytovací platformy ubytovat, se musí nejprve zaregistrovat a vytvořit si profil. Role hostitele je naopak svázána s nemovitostí, jejíž profil se na webové službě inzeruje.

Vývoj a využívání služeb Airbnb byly sledovány za období od 1. 1. 2017. Data byla poskytnuta společností Blahobyty, která spravuje pronájmy v závislosti na lokalitě a dispozici bytu.

Dashboardy zobrazují tři pohledy na data.

První jsou grafy ukazující časový trend ukazatelů, kterými jsou například počet nově vzniklých a ukončených nabídek či počet aktivních nabídek v jednotlivých letech. Zde je vidět, že počet nově registrovaných nabídek klesá, zatímco více nabídek ukončuje svoji činnost, a tedy počet aktivních nabídek stagnuje. Dalším zajímavým ukazatelem je průměrný počet nabídek na jednoho uživatele, který meziročně rostě, tedy stále více uživatelů má zaregistrované 2 a více nabídky. Ke konci roku 2019 byl tento průměr 2.2 nabídky na uživatele.

V druhé části je možné sledovat zajímavá čísla za posledních 12 měsíců. Jedná se opět o počet aktivních nabídek, počet pobytů, mediány cen. V této části dashboardu lze interaktivně filtrovat dle městských částí a typů Airbnb nabídek.

Mnoho z nás zaznamelo v médiích informace o tom, že v Praze 1 (zejména) je extrémně vysoký podíl Airbnb nabídek ku celkovému počtu bytových jednotek (v Praze 1 je to 24%). Toto číslo není zcela vypovídající, protože mnoho z těchto nabídek jsou pouze pronájmy pokojů (porovnáváme s počtem bytů) a mnoho z nich jsou pouze příležitostné nabídky. Co kdybychom oddělili tyto nabídky, které lze zařadit do skutečné sdílené ekonomiky? Zbydou nabídky celých bytů a domů, které jsou zároveň pronajímány přes Airbnb opakovaně. Dostaneme více vypovídající číslo - 12.4%. Právě toto číslo ukazuje závěrečný graf našeho dashboardu. Lze se i podívat, jak to vypadá v ostatních městských částech.

Níže si lze prohlédnout i mapu nabídek, které byly aktivní během posledních 12 měsíců.

Využití dat

Další kapitola

Analýza sdílené ekonomiky Airbnb v Praze

 

 

Mapa nabídek Airbnb v Praze

 

Datové zdroje

Předchozí kapitola

Data Blahobyty.cz

Tato data nelze poskytnout v otevřeném formátu z hlediska podstaty automatického získávání dat přímo z webových stránek společnosti Airbnb.