Rozhodují data!


Vyberte datovou oblast, která vás zajímá...
 

Covid-19 v Praze

Vizualizace aktuálního stavu nemoci Covid-19 v Praze a jednotlivých městských částech

Prodeje dlouhodobých a krátkodobých jízdenek

Statistiky prodaných dlouhodobých a krátkodobých jízdenek

Covid-19 v České republice

Vizualizace dat o Covid-19 a vlivu opatření

Sčítání osob

Sčítání procházejících osob přes sledovanou oblast Karlínského náměstí pomocí senzorů chytrých lamp za vybrané období.

Strategické dopravní detektory

Data z vybraných strategických dopravních detektorů.

praha-budovy

Energetika v budovách hlavního města Prahy

Přehled energetických projektů na budovách ve vlastnictví hl. m. Prahy

Chytrý svoz odpadu

Real-time data o zaplněnosti nádob na tříděný odpad, svozech a další data

Časové jízdenky a kupóny PID

Data a statistiky o prodeji jízdenek v pásmech PID

Parkování v ulicích

Real-time a historická data o platbách z nerezidentního parkování v ulicích na zónách placeného stání (ZPS).

Sdílené ubytování

Sdílené ubytování

Vývoj a využívání nabídek Airbnb v Praze

mapka metro

Hromadná doprava

Metro, tramvaje, železnice, městské a příměstské autobusové linky.

Parkování

P+R, ZTP, komerční parkoviště, predikční modely

Lítačka

Lítačka

Statistiky, počty vydaných karet, důvody výměny

Cyklodoprava

Cyklodoprava

Bikesharing, cyklistická infrastruktura, cyklostezky

Kompresní koše

Kompresní koše

Pilotní projekt solárních kompresních odpadových nádob

Městský mobiliář

Data z pilotního projektu instalace chytrých laviček.

Zelené střechy

Potenciál zelených střech v Praze

foto světla

Senzorická síť veřejného osvětlení

Spotřeba, počty procházejících lidí a senzorika umístěna na osvětlení.

Udržitelná metropole

Udržitelná metropole

Ekologický život v Praze lehce: bio obchody, komunitní zahrady, trhy, včelnice

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

K bezodpadovému životu v HMP: statistiky produkce a nakládaní s odpadem, polohy kontejnerů

Chatbot

Chatbot - Lítačka

Pomáhá odpovídat zájemcům o Lítačku

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší

Měření prachových částic, oxidů a ozonu v ovzduší