Skip to main content

Doprava v datech

Další kapitola
Doprava je jednou z nejkomplikovanějších oblastí, které se dají změřit a pomocí dat pak dobře popsat. Dlouhodobě se díváme na stav dopravy v Praze několika pohledy. Zajímá nás samozřejmě intenzita individuální automobilové dopravy a její plynulost, dále pak vytíženost městské hromadné dopravy. K tomu doplňujeme dopad na výjezdy krizových složek a situaci parkovišť P+R.

Využití dat

Další kapitola

Intenzita provozu


Intenzita provozu v Praze dlouhodobě roste. To je způsobeno tím, že se zvyšuje počet aut jak registrovaných, tak i těch, které Prahou projedou.MHD


Pandemie onemocnění covid-19 významným způsobem ovlivnila podíl využívání MHD ve prospěch osobní automobilové dopravy.Pandemie onemocnění covid-19 měla dopad napočet cestujících v pražském metru.Aktuální počet cestujících v autobusech PID zůstává pod úrovní, které dosahoval před pandemií onemocnění covid-19.Aktuální počet cestujících v tramvajích PID se pohybuje na úrovni, které dosahoval před pandemií onemocnění covid-19, tj. je na úrovni běžného provozu.Plynulost provozu


Se sledováním plynulosti provozu pomáhají data z aplikace Waze. Díky nim se analyzuje plynulost nejdůležitějších tras v Praze a lze ji meziročně srovnávat. Meziroční srovnání například ukázalo, že na magistrále směrem do centra byla dojezdová doba v říjnu 2021 většinou kratší, než ve srovnatelném období roku 2020.Z analýzy vyplývá, že na trase směrem od Národního divadla do centra byly v roce 2021 největší dopravní špičky v pondělí.Porovnání roků 2020 a 2021 ukázalo, jaký má strategický význam dopravní tepna z centra Prahy přes Klárov směrem do ulice Milady Horákové. Potvrdila se její důležitost a nenahraditelnost během odpoledních špiček v běžných pracovních dnech, kdy auta odjíždějí z centra Prahy.V úseku od Masarykova nábřeží přes Smetanovo nábřeží směrem k ulici 17. listopadu byla delší doba průjezdu v podvečerních hodinách. Zvláště výrazný nárůst je patrný ke konci roku 2021. Příčinou mohl být vyšší počet vozidel jedoucích do centra města, který průjezdnost zpomalil.Doprava a pražská záchranná služba


Aktuální data ukazují, že průměrná dojezdová doba Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy se pohybuje pod úrovní, které dosahovala před pandemií onemocnění covid-19. A to i přes to, že dochází k nárůstu v počtu výjezdůObsazenost P+R

Dashboard má několik listů a pohybovat se v něm můžeme pomocí tlačítek vpravo nahoře nebo pomocí stránkování ve spodní části. Na první stránce dashboardu vidíme historický vývoj obsazenosti P + R parkovišť. Můžeme si vybrat konkrétní parkoviště, které nás zajímá a dále se podívat na obsazenost v typových dnech a denních hodinách. Na druhé stránce můžeme srovnávat vytíženost meziročně a na třetí obsazenost v typových dnech. Čtvrtá stránka porovnává jednotlivá parkoviště mezi sebou, jakou mají procentuální zaplněnost ve vybraných typových dnech a hodinách. Na páté stránce pak vidíme porovnání, jak se vyvíjí zaplněnost v čase.


Poznámky k P+R datům:

Kontinuita dat: Data za období duben 2018 – duben 2021 nejsou dostupná.

Černý most 1: Původní parkoviště "Černý Most 1" byla pozemní asfaltová plocha určená pro běžné účely P+R, podobně jako u stávajícího parkoviště "Černý Most 2". Toto parkoviště "Černý Most 1" však bylo v uplynulých letech stavebně přebudováno na parkovací dům, který se nyní jmenuje "P+R Černý Most" a jeho provoz byl spuštěn k 1. 12. 2021. Proto jsou poslední, historická data z parkoviště "Černý Most 1" nasbírána ke konci měsíce března roku 2018, kdy byl pro účely přestavby na parkovací dům záměrně odpojen zdroj sběru dat na straně Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Nový "P+R Černý Most" není zatím datově zařazen do zdrojového API TSK HMP, z nějž data přebíráme, proto přehled o tomto novém parkovišti není v dashboardu zařazen.

Skalka 2: Přehledy o parkování na P+R "Skalka 2" nejsou od 1. 4. 2014 již k dispozici z důvodu vyjmutí datového zdroje právě tohoto parkoviště z odběrové API na straně Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Bližší informace o přesných důvodech vyjmutí parkoviště "Skalka 2" nemáme k dispozici.


Datové zdroje

Předchozí kapitola

Data ke stavu dopravy v Praze jsou do datové platformy Golemio poskytována těmito partnery:

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Waze for Cities