Doprava je jednou z nejkomplikovanějších oblastí, které se dají změřit a pomocí dat pak dobře popsat. Dlouhodobě se díváme na stav dopravy v Praze několika pohledy. Zajímá nás samozřejmě intenzita individuální automobilové dopravy a její plynulost, dále pak vytíženost městské hromadné dopravy. K tomu doplňujeme dopad na výjezdy krizových složek a situaci parkovišť P+R.

Využití dat

Další kapitola

Intenzita provozu


Intenzita provozu v Praze dlouhodobě roste. To je způsobeno tím, že se zvyšuje počet aut jak registrovaných, tak i těch, které Prahou projedou.MHD


Pandemie onemocnění covid-19 významným způsobem ovlivnila podíl využívání MHD ve prospěch osobní automobilové dopravy.Pandemie onemocnění covid-19 měla dopad napočet cestujících v pražském metru.Aktuální počet cestujících v autobusech PID zůstává pod úrovní, které dosahoval před pandemií onemocnění covid-19.Aktuální počet cestujících v tramvajích PID se pohybuje na úrovni, které dosahoval před pandemií onemocnění covid-19, tj. je na úrovni běžného provozu.Plynulost provozu


Se sledováním plynulosti provozu pomáhají data z aplikace Waze. Díky nim se analyzuje plynulost nejdůležitějších tras v Praze a lze ji meziročně srovnávat. Meziroční srovnání například ukázalo, že na magistrále směrem do centra byla dojezdová doba v říjnu 2021 většinou kratší, než ve srovnatelném období roku 2020.Z analýzy vyplývá, že na trase směrem od Národního divadla do centra byly v roce 2021 největší dopravní špičky v pondělí.Porovnání roků 2020 a 2021 ukázalo, jaký má strategický význam dopravní tepna z centra Prahy přes Klárov směrem do ulice Milady Horákové. Potvrdila se její důležitost a nenahraditelnost během odpoledních špiček v běžných pracovních dnech, kdy auta odjíždějí z centra Prahy.V úseku od Masarykova nábřeží přes Smetanovo nábřeží směrem k ulici 17. listopadu byla delší doba průjezdu v podvečerních hodinách. Zvláště výrazný nárůst je patrný ke konci roku 2021. Příčinou mohl být vyšší počet vozidel jedoucích do centra města, který průjezdnost zpomalil.Doprava a pražská záchranná služba


Sledovaná data ukázala, že dojezdová doba Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy se od března 2020 prodloužila, což mohlo přímo souviset s epidemickými opatřeními.Obsazenost P+R

Dashboard má několik listů a pohybovat se v něm můžeme pomocí tlačítek vpravo nahoře nebo pomocí stránkování ve spodní části. Na první stránce dashboardu vidíme historický vývoj obsazenosti P + R parkovišť. Můžeme si vybrat konkrétní parkoviště, které nás zajímá a dále se podívat na obsazenost v typových dnech a denních hodinách. Na druhé stránce můžeme srovnávat vytíženost meziročně a na třetí obsazenost v typových dnech. Čtvrtá stránka porovnává jednotlivá parkoviště mezi sebou, jakou mají procentuální zaplněnost ve vybraných typových dnech a hodinách. Na páté stránce pak vidíme porovnání, jak se vyvíjí zaplněnost v čase.

Poznámka: Data za období duben 2018 – duben 2021 nejsou dostupná.


Datové zdroje

Předchozí kapitola

Data ke stavu dopravy v Praze jsou do datové platformy Golemio poskytována těmito partnery:

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Waze for Cities