Skip to main content

Data mobilních operátorů

Další kapitola

Mobilní telefon v současné době používá téměř každý. ČSÚ uvádí, že v roce 2022 to bylo 99 % osob starších 16 let. A právě používáním mobilních telefonů vzniká u mobilních operátorů významný, byť v podmínkách územní samosprávy prozatím relativně málo využívaný zdroj dat, tzv. lokalizační či geolokační data.

Lokalizační data mobilních operátorů umožňují analyzovat strukturu reálně přítomného obyvatelstva a jeho mobilitu z nejrůznějších pohledů. Zajímá vás, kolik lidí tráví čas na území vaší obce či městské části? Jak moc se tento údaj mění, ať už během dne, týdne či roku? Kolik lidí do vaší obce či městské části denně dojíždí? A odkud? Nebo kolik lidí naopak z daného území cestuje jinam? A kam? Zajímá vás, jak se pohybují cestující v metru? Chcete zjistit, jaké mezistaniční vztahy jsou v metru rozhodující, odkud lidé k jednotlivým stanicím metra přijíždí nebo naopak kam mají lidé po výstupu z metra namířeno? Na to vše vám můžou lokalizační data mobilních operátorů poskytnout odpověď.

Co data přináší občanům a Praze:

  • Každá městská část v Praze získá přehled o tom, jak se mění počet reálně přítomných obyvatel v rámci svého území. Zjistí mimo jiné, kolik obyvatel se reálně v daném místě vyskytuje, jak je místní infrastruktura zatěžována mobilitou spojenou s dojížďkou za prací, školou či dalšími službami či volnočasovými aktivitami. Vedení místních samospráv tyto informace mohou využít pro územní a strategické plánování a efektivnější směřování veřejných prostředků. 
  • Podrobná znalost počtu reálně přítomného obyvatelstva a jeho změn v rámci celého dne, stejně jako mobility obyvatelstva skýtá potenciál pro zkvalitnění veřejných služeb (v dopravě, v infrastruktuře, služeb zajišťovaných v rámci výkonu územní samosprávy). 

Dynamika obyvatelstva

Další kapitola

Pohled na vývoj počtu přítomných obyvatel naznačuje několik opakujících se trendů, kdy např. klesá počet obyvatel Prahy v letních měsících, a naopak roste během adventu a vánočních svátků. Počet obyvatel v rámci dne, týdne a roku není setrvalý, neustále se mění a vyvíjí. Pomocí dat mobilních operátorů je možná kvantifikace těchto trendů.  

V datech se také odráží vliv pandemie covid-19 na chování lidí. V době přetrvávající pandemie jsme byli svědky poklesu přítomných obyvatel v Praze. Jak významné tyto změny byly? Z dat mobilních operátorů je možné vyčíst velké rozdíly zejména mezi centrálními částmi hl. m. Prahy a okrajovými oblastmi. Zatímco v dubnu 2020 na Praze 2 poklesl počet přítomných obyvatel o 14 % (ve srovnání s únorem 2020), v Praze – Kolodějích jejich počet vzrost o 31 %. Jak se pandemie covidu promítla na vývoj ve vaší městské části či obci? Jednalo se o krátkodobý přesun nebo změny přetrvávají? I pro takové analýzy vám mohou data mobilních operátorů posloužit. Vizualizaci si můžete zobrazit na záložce „Přítomní“ v dashboardu Dynamika obyvatelstva. 

Uvažovali jste někdy, proč je na území vaší městské části hustý provoz a prostředky městské hromadné dopravy vytížené? Může to být v důsledku mobility obyvatel spojené s dojížďkou za prací a školami. Data ukazují, že území MČ Praha 1 je městskou částí s nejvyšší dojížďkou – ve sledovaném období sem v průměru směřuje téměř 100 tis. osob denně. Naopak z MČ Prahy 12 (tj. Modřany a přilehlá katastrální území) v průměru denně vyjede o téměř 13 tis. osob více, než kolik osob sem přicestuje. Stejně tak můžete dojížďku, vyjížďku a jejich vzájemnou bilanci prozkoumat pro jakoukoli pražskou městskou část či středočeskou obec, a to na záložce „Bilance dojížďky a vyjížďky“ v dashboardu Dynamika obyvatelstva. 

 

Směrovost dojížďky

Další kapitola

Věděli jste, že uvnitř Prahy (tj. mezi jednotlivými městskými částmi) denně za prací, školou či jiným hlavním denním cílem cestuje cca 600 tis. osob? A že dalších cca 200 tis. do Prahy dorazí ze sousedního Středočeského kraje? Před covidem byla dojížďka do Prahy a v rámci Prahy ještě na vyšší úrovni.  

Jak už víte, Praha 1 je městskou částí s nejvyšší dojížďkou. Víte, že nejvíce osob sem přijíždí z Prahy 6, Prahy 4, Prahy 5, Prahy 10 a Prahy 8? Pro Prahu 4 je naopak charakteristická vysoká vyjížďka. Nejvýznamnější proud lidí přitom směřuje do Prahy 1, dále pak Prahy 10, Prahy 2 a Prahy 5. Jak je na tom vaše městská část? Víte, jaký objem cestujících musí lokální infrastruktura pojmout? 

 

Mobilita v síti metra

Další kapitola

V roce 2022 bylo zaznamenáno 266 mil. cest metrem, z toho se v 82 % jednalo o cesty bez přestupu na jinou linku metra. Věděli jste, že nejvýznamnější mezistaniční vazbou je spojení Vysočanská – Černý Most (a obráceně) na lince metra B, na které bylo zaznamenáno téměř 1 mil. cest? Významná vazba na Středočeský kraj vás nejspíš nepřekvapí. Věděli jste ale, že za rok bylo zaznamenáno 862 tis. cest k metru z Libereckého kraje?  

To a mnohé další informace o tom, jak lidé cestují metrem, odkud k metru přijíždějí nebo naopak kam mají po výstupu z metra namířeno, si můžete vyhledat na dashboardu níže. Na první záložce jsou zobrazeny cesty metrem za rok 2022, druhá záložka pak zachycuje spádovost směrem k metru a od metra. 

Kontext projektu a potenciál do budoucna

Další kapitola

Výše uvedené vizualizace byly vytvořeny ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „IPR“). Navazujeme jimi na projekt „Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“, který IPR realizoval. V rámci tohoto projektu byla mimo jiné pořízena lokalizační data mobilních operátorů v potřebné míře detailu. Mezi stěžejní výstupy uvedeného projektu patří přehledná mapová aplikace i metodika, která vám problematiku zpracování geolokačních dat přiblíží. 

Lokalizační data mobilních operátorů jako jeden ze zdrojů pro zkoumání mobility a chování obyvatelstva mají velký potenciál obohatit analýzy, a tím zlepšit rozhodování v oblastech městského plánování, dopravy, turismu a dalších oblastech.  

Cílem je nyní na pilotní projekt realizovaný IPRem, v jehož rámci byla pořízena data za období prosinec 2019 až březen 2022, navázat, zajistit data od mobilních operátorů na další období a jejich potenciál ve spolupráci s koncovými uživateli plně využít. 

Zajímají vás bližší informace k celému projektu a jeho dalšímu pokračování? Máte námět na další rozpracování dat mobilních operátorů? Neváhejte nás kontaktovat na [email protected] nebo [email protected]. 

Datové zdroje

Předchozí kapitola

Data mobilních operátorů byla do datové platformy Golemio poskytnuta Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.