O projektu

Co je Datová platforma Golemio ?

Datová platforma Golemio je soubor technických nástrojů pro integraci, ukládání, vizualizaci a poskytování dat a zároveň je to tým odborníků na městská data. Cílem Datové platformy Golemio je poskytovat kvalitní IT služby magistrátu a městským částem v oblasti zpracování Smart City dat. 

Datová platforma Golemio je však také označení pro open-source software, jehož zdrojové kódy jsou od října 2019 volně přístupné veřejnosti - pokud vás zajímají podrobnosti, naleznete je na stránce pro vývojáře

Datová platforma Golemio je připravená na práci s libovolným typem dat, která se mohou v oblasti chytrého města vyskytovat – informace o počasí, kvalitě ovzduší, odpadech, dopravě, poloze vozidel, naplněnosti parkovišť a libovolné další. 

Využití DP Golemio

Díky široké paletě nástrojů Datové platformy Golemio lze poskytovat nejrůznější služby, počínaje přijímáním či aktivním stahováním dat, jejich uložením, transformací, správou a zpřístupněním dle definovaných podmínek (Open Data), přes vizualizace, reporting a alerting, až po nasazení BI řešení. 

Prostřednictvím týmu zkušených odborníků dokáže Datová platforma Golemio poskytovat ve všech relevantních oblastech technické konzultace, konzultovat tvorbu zadání a zadávacích dokumentací, navrhovat metriky a KPI, poskytovat analýzu a další služby související s daty. 

Datová platforma Golemio tak je ideálním doplněním standardních dodavatelských systémů (např. IoT platforem, zastřešujících senzorické sítě apod.), kdy primární sběr dat zajišťuje dodavatel, DP Golemio pak data integruje a ukládá a dovoluje provádět další operace. Golemio umožňuje koncentrovat data od různých poskytovatelů napříč Prahou a následně je zpřístupňuje dalším stranám (veřejnosti) prostřednictvím aplikací Moje Praha a PID Lítačka či datových analýz na Golemio.cz, dále zástupcům města, městských částí a společností prostřednictvím klientského panelu. Data také mohou využívat vývojáři prostřednictvím API. 

Pro koho je Datová platforma Golemio určená ?

Datová platforma Golemio je provozovaná společností Operátor ICT, a.s., která je zřízená a stoprocentně vlastněná hlavním městem Praha. Mezi hlavním městem Praha a Operátorem ICT,. a.s. je uzavřena smlouva o provozu datové platformy Golemio. Její služby jsou dostupné pro magistrát, 57 městských částí, městské společnosti, příspěvkové organizace a další organizace zřizované či vlastněné hlavním městem Praha. Více informací naleznete na stránce věnované službám, které poskytuje tým Datové platformy Golemio

Jak projekt vznikl ?

Práce na pilotním provozu Datové platformy Golemio a integraci prvních balíků dat byly spuštěny na začátku roku 2018, což byla první verze datové platformy provozovaná metodou SaaS - Software as a Service (Cisco Kinetic for Cities). Již v průběhu roku 2018 byla na základě zkušeností s pilotním provozem provedena rozsáhlá analýza uživatelských požadavků. Dle této analýzy bylo zejména nutné zvýšit variabilitu a modularitu, tak aby bylo možné naplnit potřeby města, městských částí a společností. Z toho vyplynula potřeba vytvoření vlastního řešení, jehož vývoj probíhá ve vlastní režii na základě open source komponent. Na analýzu navázal návrh architektury takovéhoto vlastního řešení a způsobu implementace. Již v průběhu tvorby analýzy byl za účelem ověření předpokladů vytvořen PoC (Proof of Concept), na jehož základě následně došlo k vytvoření produkční verze Datové platformy Golemio, která je v produkčním nasazení od 1. 7. 2019. O celé prostředí Datové platformy Golemio se stará tým v rámci Operátora ICT - zastřešuje tak vývoj, nasazení, provoz, integrace datových zdrojů, vytváření reportů nad daty a integraci do navazujících prostředí. 

Podrobnější technické informace

Acrhitektura DPG

Zájemce o podrobnosti ohledně technické stránky Datové platformy Golemio lze odkázat na její dokumentaci. Zdrojový kód celého projektu, který zveřejňujeme jako open-source pod licencí MIT je k dispozici na GitLabu