Skip to main content

Veřejné zakázky Středočeského kraje

Další kapitola
Transparentnost veřejných zakázek je v prostředí veřejné správy důležitým nástrojem pro komunikaci s veřejností. Na základě spolupráce se Středočeským krajem tak vznikla tato interaktivní vizualizace informací o veřejných zakázkách, která umožňuje sledovat jednotlivé zakázky kraje a jeho příspěvkových organizací z mnoha různých pohledů a kritérií.

Využití dat

Další kapitola
Aplikace zpracovává data z multiprofilu zadavatele Středočeského kraje, která se aktualizují každý den. Data jsou k dispozici od 1.1.2020 a obsahují i údaje o veřejných zakázkách jednotlivých příspěvkových organizací kraje. Data obsahují informace o již zadaných veřejných zakázkách včetně zakázek malého rozsahu (tedy od drobných objednávek až po velké nadlimitní zakázky).

Datové zdroje

Předchozí kapitola
Zdrojem dat je multiprofil zadavatele E-ZAK

Otevřená data ve strukturovaném formátu se připravují.