Skip to main content

Statistika COVID–19

Další kapitola

Na této stránce jsou aktuální vizualizace k průběhu epidemie onemocnění COVID-19, pro data o očkování přejděte na Očkování COVID-19.

Většinu dat k vizualizacím níže čerpáme od ÚZIS. Část datových sad je veřejně dostupná na API MZČR a zbytek konzumujeme v rámci spolupráce s ÚZIS. Pokud máte zájem o konkrétní data v otevřeném formátu, buď je naleznete na API MZČR nebo kontaktujte prosím přímo ÚZIS. Tato data jsou přesnější než například data zveřejňovaná hygienickými stanicemi, viz vysvětlení na této stránce v sekci FAQ.

Dalšími zdroji dat jsou SRreality.cz, otevřená COVID data či data zaintegrovaná v datové platformě Golemio.

Využití dat

Další kapitola

ČR - souhrn

Vizualizace zobrazuje aktuální COVID-19 čísla k předešlému dni pro celou Českou republiku. Těmito čísly jsou například počet aktuálně aktivních případů, počet provedených testů, počet úmrtí atd. Včetně přírůstků za předešlý den a vývoje v čase. Data o počtu testů za předchozí den jsou na zdroji většinou později. Aktualizace probíhá 2x denně v 9 a 19 hodin.


 

Aktuální epidemiologické ukazatele v krajích

Vizualizace zobrazuje 14 denní počet pozivivních případů na 100 tis. obyvatel k předešlému dni, pro celou Českou republiku a jednotlivé kraje. Tento ukazatel je velmi relevantní hlavně v situaci s menším celkovým počtem infekcí, protože denní přírůstky nakažených mohou být zavádějící. Aktualizace probíhá 2x denně.

 

Praha a kraje - souhrn

Vizualizace ukazuje přehled aktuálního vývoje nemoci COVID-19 v Praze a v krajích. Jsou zde ukazatelé jako aktuální počet aktivních případů, celkový počet pozitivně testovaných, zemřelých, aktuální počet hospitalizovaných (dle místa bydliště pacienta, nikoliv dle místa hospitalizace). Dále také denní přírůstky těchto ukazatelů (předešlý den). V dalších záložkách najdeme přehled provedených testů a věkové rozložení pozitivně testovaných. Čísla a grafy si lze zobrazit dohromady za libovolnou kombinaci krajů či vyfiltrovat jen jeden z nich. Aktualizace probíhá 2x denně v 6 a 18 hodin.

 

Praha a kraje - detaily

Tato vizualizace zobrazuje stejná čísla a grafy jako ta předchozí, ale ve větším detailu. Pro kraje až na úroveň okresů a obcí, v případě Prahy na úroveň správních obvodů (Praha 1 až Praha 22). Jsou zde i další grafy, obsahující například přehled těchto správních celků a jedntolivých ukazatelů. Některé případy v Praze se nedaří okamžitě přiřadit k městské části. Ty jsou zatím ve skupině "Nezařazeno". Aktualizace probíhá 2x denně v 6 a 18 hodin.

 

Hospitalizace

Zde můžete nalézt údaje k hospitalizacím, kde je možné filtrovat jednotlivé kraje. Na první straně je aktuální stav a vývoj dle závažnosti průběhu onemocnění hospitalizovaných osob. Na další straně jsou podrobné informace po krajích, včetně počtu obsazených lůžek (JIP, kyslíková léčba, atd.). Dashboard je aktualizován několikrát týdně během dopoledne. Data chodí e-mailem, zatím nelze proces aktualizace plně automatizovat.

Kapacita nemocnic

Tato vizualizace se zaměřuje na stav volných lůžek v pražských a středočeských nemocnicích, filtrem lze navíc zobrazit libovolný kraj nebo jejich kombinaci.

 

Vývoj klouzavých průměrů

V tomto dashboardu jsme dali dohromady několik zajímavých ukazatelů, které můžeme vyčíst z dostupných dat (veřejných i těch, která dostáváme přímo od ÚZIS). Ne všechny datové sady jsou aktualizovány ve stejný čas, proto u každéh grafu uvádíme, ke kterému datu je ukazatel platný. U grafů vpravo je problematická platnost dat, neboť tyto datové sady jsou doplňovány i zpětně a to zejména v posledních několika dnech, je tedy potřeba v jejich případě brát nejnovějsí vývoj s rezervou.

Šedé sloupce ukazují skutečné nárůsty, modrá čára je sedmidenní klouzavý průměr.

Dashboard je aktualizován dvakrát denně (9:00 a 19:00).

 

Vliv na trh s bydlením

Poslední a neméně zajímavá vizualizace vychází z dat od sreality.cz a dat od blahobyty.cz (data o službě Airbnb).

Zde je přehled o vývoji počtu nových inzertátů na sreality.cz a Airbnb, vývoj cen na sreality.cz a vývoj počtu aktivních nabídek a pobytů (Airbnb) během pandemie onemocnění COVID-19.

FAQ - Často kladené otázky

Další kapitola

Proč se čísla liší od těch, která poskytuje Hygienická stanice hl. m. Prahy?

Hygienická stanice hl. m. Prahy započítá pozitivní případy až tehdy, je-li dokončeno trasování. K tomu dochází z kapacitních důvodů i s několikadenním zpožděním. Data, která jsou zdrojem našeho dashboardu, ale dostáváme přímo od Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Tato data jsou povinně evidována v Informačním systému infekční nemoci (ISIN), kde jsou zaznamenávány všechny případy, ať už jsou odtrasované či nikoliv.

Jak se určuje územní příslušnost jednotlivých pozitivně testovaných?

Každý pozitivně testovaný se přiřadí k území (v našem případě Praha a její správní obvody) dle místa pobytu. Pokud to není uvedeno, použije se trvalé bydliště dohledané přes centrální registry.

Co znamená kategorie "Nezařazeno"?

Zejména z kapacitních důvodů nedochází včas k vyplňování všech údajů, například těch potřebných k zařazení osoby do správního obvodu a městské části Prahy. Proto zde vzniká skupina osob, u který víme, že jejich bydliště je v Praze, ale nevíme v jaké části. Tyto údaje bývají často vyplněny se zpozděním. Momentálně se podíl "Nezařazených" pohybuje kolem 20-30% z aktivních případů, ale očekává se postupné zlepšování.

Co přesně udává číslo "Podíl přírůstku hospitalizovaných osob"?

Toto číslo udává přírůstek (příp. úbytek) hospitalizovaných osob vztažený k přírůstku nově zjištěných pozitivních případů před 10 dny. Dle zjištění ÚZIS je totiž průměrná doba mezi vyhodnocením testu a počátkem hospitalizace 10 dní. Číslo je počítáno jen za celou Prahu a jako součty za posledních 30 dní.

Datové zdroje

Předchozí kapitola

COVID-19 v Praze a středních Čechách

Data jsou datové platformě Golemio poskytována Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Covid-19 v České republice

Český statistický úřad

onemocneni-aktualne.mzcr.cz

sreality.cz