Skip to main content

Očkování COVID-19

Další kapitola

Na této stránce jsou aktuální vizualizace a analytické nástroje k očkování proti onemocnění COVID-19, pro data o průběhu epidemie přejděte na Statistika COVID–19.

Využití dat

Další kapitola

Očkování v ČR a v krajích

Vizualizace zobrazuje aktuální data o očkování proti nemoci COVID-19 k předešlému dni pro celou Českou republiku a kraje. První stránka ukazuje počty očkovaných první a druhou dávkou vakcíny, ve vztahu k populaci, podle kraje trvalého bydliště očkovaných. Druhá stránka ukazuje přehled naočkovaných dávek podle místa očkování. Vše je v přehledu po krajích a věkových skupinách. Podle libovolné kombinace krajů lze navíc vizualizaci dále filtrovat. Aktualizace probíhá dvakrát denně. Zdrojem dat je neveřejná datová sada MZČR (ÚZIS).

Proočkovanost je závislá na zdroji dat o populaci a jejich agregaci (kraje, městské části, věk apod.), proto se může tato statistika lišit u jiných poskytovatelů. My využíváme dvě různé sady z ČSÚ o populaci za rok 2019 (sada 1, sada 2 [pouze pro záložku Praha])

 

Analytické nástroje

Další kapitola

Kromě vizualizací dat, připravujeme také nástroje, které pomáhají například odhadovat vytíženost kapacity očkovacích míst, nebo rozpočítávat optimální rozdělení dodávek vakcíny. Některé tyto nástroje sdílíme zde:

Datové zdroje

Předchozí kapitola

Otevřené datové sady jsou na API MZČR

Ostatní neveřejné datové sady nám poskytuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Zdrojem dat o populaci je ČSÚ