Dotace hl.m. Prahy

Další kapitola
Dotace jsou důležitým nástrojem města pro podporu různých veřejně prospěšných aktivit jako je podpora sportu, kultury, sociální péče, volnočasových aktivit mládeže, ochrany přírody atd.

Využití dat

Další kapitola

Přehled

Tato vizualizace poskytuje souhrnná i detailní data o dotacích poskytnutých z rozpočtu Hlavního města Prahy od roku 2015 do současnosti. Můžete se tak například dozvědět: kdo žádal a získal dotaci, v jaké výši a na jaké projekty, jaké oblasti a jakými částkami byly v jednotlivých letech nejvíce podporovány, kolik prostředků se rozděluje přes dotační programy a kolik přes individuální podporu, kolik prostředků bylo rozděleno na roční nebo víceleté dotace.


Datové zdroje

Předchozí kapitola

Data jsou čerpána z portálu finanční podpory HMP. Údaje nemusí obsahovat všechny individuální dotace, které nebyly administrovány přes portál finanční podpory. Zejména se jedná o finanční transfery městským částem.

Pokud vás zajímá, jak vypadají podkladová data u jednotlivých vizuálů, můžete si je jednoduše stáhnout ve formátu .xlsx nebo .csv. V pravém horním rohu vyberte symbol tří teček a zvolte Export dat.

Portál finanční podpory:

https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default