Veřejné zakázky hl. m. Prahy

Introduction

Zajímá vás, jak Praha zadává veřejné zakázky? Jakým firmám a jaké zakázky byly zadány? Jaké komodity, služby či práce se nejvíce nakupují? Jak nakupovaly jednotlivé odbory Magistrátu HMP? Jaké druhy soutěží se nejvíce používají?

​Pro tyto a další účely můžete využít vizualizaci, která zobrazuje výsledky soutěží na veřejné zakázky podle řady různých kritérií a filtrů – předmět poptávky, počet nabídek, druh soutěže, vybraní dodavatelé atp. Aplikace zpracovává data z profilu zadavatele hl. m. Prahy. Data na profilu jsou evidována odpovědnými pracovníky hl. m. Prahy.

​Data jsou k dispozici od 1. 9. 2020, kdy byl nasazen detailnější informační standard o evidovaných veřejných zakázkách, který umožňuje robustní analytický pohled na zadávací činnosti hl. m. Prahy. Data obsahují informace o všech již zadaných veřejných zakázkách včetně zakázek malého rozsahu (tedy od drobných objednávek až po velké nadlimitní zakázky).

​Filtr IN-HOUSE Velmi důležitým filtrem pro hodnocení výsledků veřejných zakázek je filtr tzv. IN-HOUSE zakázek. Jde o zakázky zadávané na základě zákonné výjimky bez soutěže dodavatelům, kteří jsou 100 % vlastněni hl. m. Prahou a zajišťují důležité veřejné služby. Např. zakázky pro Pražské služby, a.s., Technologie HMP, Dopravní podnik atp.

 

Datové zdroje

Veřejné zakázky hl. m. Prahy

Zdrojem dat je export ze systému Tender arena, který se používá k zadávání a evidenci veřejných zakázek.