Očkování COVID-19

Introduction

Úvod

Na této stránce jsou aktuální vizualizace a analytické nástroje k očkování proti onemocnění COVID-19, pro data o průběhu epidemie přejděte na COVID-19.

Vizualizace 

Očkování v ČR a v krajích

Vizualizace zobrazuje aktuální data o očkování proti nemoci COVID-19 k předešlému dni pro celou Českou republiku a kraje. První stránka ukazuje počty očkovaných první a druhou dávkou vakcíny, ve vztahu k populaci, podle kraje trvalého bydliště očkovaných. Druhá stránka ukazuje přehled naočkovaných dávek podle místa očkování. Vše je v přehledu po krajích a věkových skupinách. Podle libovolné kombinace krajů lze navíc vizualizaci dále filtrovat. Aktualizace probíhá dvakrát denně. Zdrojem dat je neveřejná datová sada MZČR (ÚZIS).

 

 

Očkování logistika a spotřeba

Vizualizace zobrazuje aktuální skladová data o očkovacích látkách proti nemoci COVID-19 k předešlému dni pro celou Českou republiku a kraje. První stránka ukazuje přehled podle krajů, typu vakcíny a skladového stavu. Druhá stránka ukazuje přehled podle jednotlivých očkovacích míst a poslední strana ukazuje detailní vývoj skladu v čase. Správnost výstupů závisí na správnosti údajů zadávaných očkovacími místy do skladového systému v Covid Forms App. Například, ze začátku časové osy, lze u některých očkovacích míst vidět zápornou skladovou zásobu, jejímž důvodem jsou vykazované výdaje bez odpovídajícího výkazu příjmů. Vše lze filtrovat podle kraje a očkovací látky. Zdrojem dat je otevřená datová sada MZČR (ÚZIS).

 

 

Analytické nástroje

Kromě vizualizací dat, připravujeme také nástroje, které pomáhají například odhadovat vytíženost kapacity očkovacích míst, nebo rozpočítávat optimální rozdělení dodávek vakcíny. Některé tyto nástroje sdílíme zde:

Datové zdroje

Očkování COVID-19

Otevřené datové sady jsou na API MZČR

Ostatní neveřejné datové sady nám poskytuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Zdrojem dat o populaci je ČSÚ