Cyklodoprava

Introduction

Úvod

Cyklodoprava představuje nezastupitelnou součást dopravy ve městě. Použití kola na krátké vzdálenosti ve městě bývá nejrychlejší, nejkratší a nejflexibilnější variantou. 

Proto cyklodopravu chápeme jako nezbytnou a vhodně doplňující součást městské hromadné dopravy.

Využití dat

Na základě dat o pohybech cyklistů je možné doporučit úpravy infrastruktury, např. výstavbu stojanů kol, cyklopruhů a tvořit rozumná pravidla pro provozovatele bikesharingu.

Dostupná data

Aplikace Na kole Prahou

Tato aplikace zřízená Magistrátem HMP naviguje cyklisty a doporučuje jim vhodné trasy z počátečního do cílového místa. Data z této aplikace lze analyzovat a určit obvyklá místa startu i cílové destinace. Stejně tak lze určit, kudy cyklista projíždí a odhalit průjezdy jednotlivými ulicemi.

Ukázková data průjezdů v rámci jednoho dne v Dejvicích

Heatmapa pohybu cyklistů - uživatelů aplikace Na kole Prahou

Cyklosčítače

TSK instalovalo 25 cyklosčítačů na páteřní síti cyklostezek v Praze. Počítá směrové průjezdy cyklistů přímo v bodě měření (pomocí indukční smyčky v cyklostezce). Data neodhalují logicky kudy cyklisté jezdí a kde končí své trasy, ale je dobrým zdrojem pro extrapolaci celkového počtu cyklistů v rámci celé Prahy.

Mapa cyklosčítačů a jejich statistiky

Datové zdroje

Data mobilních aplikací

Velmi přesným zdrojem dat o pohybu cyklistů jsou mobilní aplikace. Mohou jimi být sportovní či navigační aplikace, popř. aplikace bikesharingových společností.

Průjezdy cyklistů (Na kole Prahou)

Směrové počty průjezdů cyklistů (uživatelů aplikace Na kole Prahou) s agregací na hodinové úseky. Data za 2017 a 2018. Data za 2018 jsou rozdělena na pracovní a nepracovní dny. Aplikaci lze nalézt na https://nakoleprahou.cz\

Data files
Název Formát
Směrové průjezdy v uliční síti za 2017 GeoJSON DOWNLOAD
Přejezdy mezi městskými čtvrtěmi 2017 CSV DOWNLOAD
Přejezdy mezi městskými čtvrtěmi 2018 CSV DOWNLOAD
Směrové průjezdy v uliční síti 2018 GeoJSON DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Periodicita aktualizace 1 ročně
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Magistrát hlavního města Praha
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/nakoleprahou

Cyklosčítače

TSK provozuje cyklosčítače, které počítají směrové průjezdy cyklistů pomocí indukčních smyček v cyklostezkách.

Historická data z cyklosčítačů v Praze

Statistická data z cyklosčítačů od roku 2011 do roku 2018.

Data files
Název Formát
Data - cyklosčítače CSV DOWNLOAD
Detailní informace o cyklosčítačích CSV DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT, a.s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace