Cyklodoprava

Introduction

Úvod

Cyklodoprava představuje nezastupitelnou součást dopravy ve městě. Použití kola na krátké vzdálenosti ve městě bývá nejrychlejší, nejkratší a nejflexibilnější variantou. 

Proto cyklodopravu chápeme jako nezbytnou a vhodně doplňující součást městské hromadné dopravy.

Využití dat

Na základě dat o pohybech cyklistů je možné doporučit úpravy infrastruktury, např. výstavbu stojanů kol, cyklopruhů a tvořit rozumná pravidla pro provozovatele bikesharingu.

Dostupná data

Aplikace Na kole Prahou

Tato aplikace zřízená Magistrátem HMP naviguje cyklisty a doporučuje jim vhodné trasy z počátečního do cílového místa. Data z této aplikace lze analyzovat a určit obvyklá místa startu i cílové destinace. Stejně tak lze určit, kudy cyklista projíždí, a odhalit průjezdy jednotlivými ulicemi.

Vstupem pro zpracování datově analytických výstupů jsou data o zaznamenaných jízdách z mobilní aplikace Na Kole Prahou za období od 1.1. 2017 do 30.12. 2018. Do zpracování byly zahrnuty jízdy, které se alespoň částečně nacházely v zájmovém území Prahy a okolí definovaném souřadnicemi: min latitude=49.816, min longitude=14.005, max latitude=50.307, a max longitude=14.907. Jízdy dále musely být delší než 700 metrů a mít nižší průměrnou rychlost než 30 km/h.

Průjezdy cyklistů v uliční síti

Vizualizace zobrazuje počty průjezdů cyklistů na jednotlivých segmentech pražské silniční a cyklostezkové sítě za rok 2017 a 2018. Data za rok 2018 je možné filtrovat na pracovní a nepracovní dny. Zobrazit lze jak skutečně zaznamenané průjezdy za sledované období, tak i odhadované denní průjezdy získané kombinací zaznamenaných dat o jízdách a dat z profilových sčítačů cyklistické dopravy. V otevřených datech za rok 2017 jsou navíc data rozdělena na jednotlivé denní hodiny, a data za rok 2018 jsou rozdělena na jednotlivé časové intervaly dne (0:00-7:00, 7:00-10:00, 10:00-16:00, 16:00-20:00 a 20:00-23:59).

Heatmapa průjezdů

Grafické zobrazení počtu průjezdů cyklistů na jednotlivých segmentech pražské silniční a cyklostezkové sítě. Porovnání průjezdů v letech 2017 a 2018.

Matice počátků a konců cest

Matice počátků a konců jízd cyklistů uskutečněných na území Prahy v roce 2018. Matice celkově obsahují data o 70 375 zaznamenaných jízdách, uskutečněných mezi katastrálními územími hl.m. Praha. Zbývající jízdy buď začínaly, končily nebo vedly úplně mimo katastrální území hl.m. Prahy.

Cyklosčítače

TSK instalovalo 25 cyklosčítačů na páteřní síti cyklostezek v Praze. Počítá směrové průjezdy cyklistů přímo v bodě měření (pomocí indukční smyčky v cyklostezce). Data neodhalují logicky kudy cyklisté jezdí a kde končí své trasy, ale je dobrým zdrojem pro extrapolaci celkového počtu cyklistů v rámci celé Prahy.

Mapa cyklosčítačů a jejich statistiky

Datové zdroje

Data mobilních aplikací

Velmi přesným zdrojem dat o pohybu cyklistů jsou mobilní aplikace. Mohou jimi být sportovní či navigační aplikace, popř. aplikace bikesharingových společností.

Průjezdy cyklistů (Na kole Prahou)

Směrové počty průjezdů cyklistů (uživatelů aplikace Na kole Prahou). Data za 2017 a 2018. Data za 2017 jsou s agregací na hodinové úseky, data za 2018 jsou s agregací na jednotlivé časové intervaly dne (0:00-7:00, 7:00-10:00, 10:00-16:00, 16:00-20:00 a 20:00-23:59). Data za 2018 jsou navíc rozdělena na pracovní a nepracovní dny. Aplikaci lze nalézt na https://nakoleprahou.cz

Data files
Název Formát
Směrové průjezdy v uliční síti za 2017 GeoJSON DOWNLOAD
Přejezdy mezi městskými čtvrtěmi 2017 CSV DOWNLOAD
Přejezdy mezi městskými čtvrtěmi 2018 CSV DOWNLOAD
Směrové průjezdy v uliční síti 2018 GeoJSON DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Periodicita aktualizace 1 ročně
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Magistrát hlavního města Praha
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/nakoleprahou

Cyklosčítače

TSK provozuje cyklosčítače, které počítají směrové průjezdy cyklistů pomocí indukčních smyček v cyklostezkách.

Historická data z cyklosčítačů v Praze

Statistická data z cyklosčítačů od 1.1.2010 do 31.12.2019.

Data files
Název Formát
Průjezdy cyklistů 2010-2018 CSV DOWNLOAD
Seznam cyklosčítačů 2010-2018 CSV DOWNLOAD
Seznam cyklosčítačů 2018-2019 CSV DOWNLOAD
Průjezdy cyklistů 2018-2019 ZIP DOWNLOAD
Směry pro jednotlivé cyklosčítače 2018-2019 CSV DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT, a.s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace