Tým Datové platformy

Za projektem Datové platformy musí stát především lidé, analytici, vývojáři, konzultanti. Bez správné interpretace a zpracování jsou nashromážděná data pouhým skladištěm. A právě o to dát datům hodnotu se stará náš tým.

Vedoucí projektu

Michal Kraus

Kraus

Michal je vedoucím odboru Smart Prague, věda, výzkum a inovace do jehož gesce oddělení Datové platformy patří. Má na starosti formování strategie Datové platformy v návaznosti na celkovou koncepci Smart Prague 2030. Michal má více než 15 let zkušeností z oblasti ICT, zejména při realizaci softwarových projektů, nasazování nových řešení a vedení implementačních týmů. Vystudoval výpočetní techniku na FEL ČVUT, později vystudoval ekonomii a absolvoval manažerská postgraduální studia Executive MBA.

Motivace

Myšlenka Smart Cities nespočívá v izolovaném používání nových technologií, ale v dlohodobém a komplexním přístupu, který prostřednictvím inovativních technologíí mění myšlení lidí, jejich návyky, nabízí jim nové alternativy, usnadňuje jejich každodenní život a bude je motivovat k vytváření nových vzorů jejich chování.

Zájmy

Především sport - jízda na koni, lyžování a golf.

kraus@operatorict.cz

Benedikt Kotmel

Kotmel

Benedikt působí jako vedoucí oddělení Datové platformy. Má na starosti vedení a rozvoj týmu, prezentaci projektu veřejnosti, komunikaci s partnery projektu a magistrátem a vedení klíčových datových projektů. Soustředí se na vytváření komunity kolem otevřených dat a propojování uživatelů a vlastníků veřejných dat. Před nástupem do Operátora působil jako manažer projektu otevřených dat Ministerstva financí, který obdržel mnohá ocenění za přínos v oblasti otevřených dat a transparence. Benedikt sám pak obdržel cenu Křišťálová Lupa za prosazování open dat. Dále se na ministerstvu věnoval problematice veřejných zakázek a finančního řízení ve veřejném sektoru. V minulosti také působil jako konzultant v oblasti IT&Management poradenství a výzkumu trhu. Studoval teoretickou ekonomii se zaměřením na matematiku, statistiku a ekonometrii na Institutu ekonomických studií na Univerzitě Karlově v Praze. 

Motivace

Jako největší motivaci vnímá příležitost přiblížit lidem pomocí dat fungování města, a naopak managementu města poskytovat co nejvíce informací o skutečném stavu a vývoji. Nejvíce ho baví kreativní práce s celým týmem Datové platformy. 

Zájmy

Mimo data a politiku zbožňuje hudbu, sám hraje na klavír, kytaru a akordeon. Nejvíce se odreaguje s batohem na zádech v české a slovenské přírodě nebo v zimě na lyžích. 

kotmel@operatorict.cz

Datoví analytici

Jan Vlasatý

Vlasatý

Jan se zabývá datovými vizualizacemi. Městská data zpracovává a propojuje, ale především je vizualizuje. Několik let se živil jako full-stack developer a má velký přesah do grafického designu. Vytváří i funkční prototypy aplikací.
Po absolvování FEL ČVUT se podílel na vývoji mnoha webových projektů, jedním z nich je např. opensource aplikace Cityvizor, která vizualizuje výdaje a příjmy obcí a měst a která byla oceněna několika nezávislými porotami.

Motivace

Srozumitelná interpretace dat a kvalitní UX. Jan se stále využívat nové nástroje, aby se datům mohl porozumět každý a dalo se na jejich základě dobře rozhodovat. Chce, aby jeho práce napomáhala vedení města i jeho obyvatelům k tomu, aby se v Praze žilo lépe.

Zájmy

Hraje na housle a u táboráku i na kytaru. Ze aktivních sportů si oblíbil fotbal a lední hokej.

vlasaty@operatorict.cz

Tomáš Hronek

Hronek

Tomáš se zabývá integrací dat, datovou analytikou a tvorbou směrnic, specifikací a doporučení v datové oblasti. Předtím pracoval jako člen interního reporting v bance a rovněž dodával BI řešení na straně dodavatele. Studoval Informační systémy a technologie na VŠE v Praze.

Motivace

Vybírat takové datové sady, které dávají smysl integrovat a zveřejnit. Poskytnout data a informace, které pomohou nastavit mantinely pro sdílenou ekonomiku, která se v některých případech transformuje v byznys.

Zájmy

Tanec, psychologie, nové technologie.

hronek@operatorict.cz

Jan Bednář

Bednář

Honza pracuje jako junior vývojář Datové platformy. Jeho náplní práce je integrace nejrůznějších rozhraní a datových zdrojů do Datové platformy. Jeho hlavním zaměřením je oblast dopravy a parkování. Momentálně studuje magisterský obor Kybernetika a Robotika na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Jako student pracoval ve firmě Itelligence a.s., jako SAP Integration and Development Consultant, tedy zabýval se integračními procesy mezi SAP systémy a různými rozhraními.

Motivace

Město generuje obrovské množství dat, které lze měřit a analyzovat. Jeho motivací je zlepšení kvality služeb města pomocí těchto dat.

Zájmy

Ve svém volném čase se rád věnuje sportům jako volejbal, florbal, lacros. Také je vedoucím v turistické skupině PS Paprsek Unhošť.

bednar@operatorict.cz

Valeriia Riazanova

Riazanova

Valeriia nastoupila jako stážistka v oblasti analýzy environmetálních dat. Má vystudovaná Environmentální studia a Udržitelný rozvoj na univerzitě Palackého v Olomouci a zajímá se o řešení environmentálních a rozvojových problémů v urbánním kontextu. Projekt Datové Platformy vnímá jako potenciálně přínosný nejen pro poskytování dat městu a jeho občanům, ale platformu pro jejích propojení pro lepší budoucnost Prahy. 

Zájmy

Mezi další profesní zájmy a koníčky patří participační výzkum, práce s mapy a fotografie.

riazanova@operatorict.cz
 

Vývojáři

Jiří Vycpálek

Vycpálek

Jirka je u nás vedoucím vývoje a inovací, zaměřením a zájmem pořád backend programátor. V Operátorovi má na starosti řízení softwarových projektů, softwarovou architekturu, vývoj webových a mobilních aplikací, ale i rozvoj stávajících systémů, jako je Lítačka. Jeho hlavním cílem je zajištění kvalitního a udržitelného softwaru. Je zároveň již od studia fanouškem OpenSource a otevřených dat. Do Operátora přišel uplatňovat svoje zkušenosti nejen ze studia eGovernmentu v estonském Talinu a studia na FIT ČVUT, ale i z vývoje v komerční i akademické sféře, kde např. vyvíjel software, který se používá ke zpracování a vizualizaci experimentálních dat ve švýcarském CERNu.

Motivace

Motivací je hlavně technologický pokrok, tvorba projektů, které dávají smysl a mají reálný dopad, zlepšení života občanům a zajištění udržitelného a kvalitního softwaru v městském prostředí.

Zájmy

Mimo vývoje software v různých podobách patří mezi jeho hlavní zájmy sportovní horolezectví (boulder i lano), filmařina, četba, příroda v jakékoliv podobě a jakémkoliv množství, turistika, lyžování, ale třeba i fyzika, filosofie, politika nebo jiná zvláštní témata pro sebe-vzdělávání.

vycpalek@operatorict.cz

Tomáš Benák

Benák

Tomáš pracuje v oddělení vývoje a inovací jako backend vývojář. Už více než rok se podílí na vývoji a správě webů Lítačka, Smart Prague, Golemio a mobilní aplikace Moje Praha. Do Operátora nastoupil ihned po dokončení vysoké školy. Vystudoval Fakultu informačních technologií ČVUT v Praze obor Softwarové inženýrství. Jeho studium bylo zaměřeno na webové technologie, kterým se ostatně začal věnovat už na gymnáziu. Kromě webu se také zajímá o otevřená data, a to hlavně o jejich strojové zpracování a propojování, jimiž se mimo jiné zabýval ve své diplomové práci s názvem Učení domén pojmenovaných entit.

Motivace

Motivaci nachází ve stálém objevování a vylepšování webových technologií, které by chtěl využít pro vývoj co nejlepších a nejužitečnějších aplikací.

Zájmy

Hlavní zájem patří jeho přítelkyni, se kterou nejraději cestuje a chodí za kulturou. Dále se věnuje lednímu hokeji, nadšení pro něj ho stále drží už od jeho pěti let. Nově se začal věnovat bandy hokeji, jehož dřívější popularitu v Čechách se snaží se skupinou nadšenců obnovit.

benak@operatorict.cz