COVID-19

Introduction

Úvod

Většinu dat k vizualizacím níže dostáváme od ÚZIS a bohužel zatím nejsou veřejná. Přesto, tato data jsou přesnější než například data zveřejňovaná hygienickými stanicemi, viz vysvětlení na této stránce v sekci FAQ.

Dalšími zdroji dat jsou SRreality.cz, otevřená COVID data či data zaintegrovaná v datové platformě Golemio.

Vytvořili jsme několik vizualizací, některé s přehledem COVID-19 situace sledující aktuální čísla a vývoje, další zobrazuje stav zaplněnosti lůžek nemocnic nebo vliv na život v Praze. 

 

Vizualizace 

ČR - souhrn

První vizualizace zobrazuje aktuální COVID-19 čísla k předešlému dni pro celou Českou republiku. Těmito čísly jsou například počet aktuálně aktivních případů, počet provedených testů, počet úmrtí atd. Včetně přírůstků za předešlý den a vývoje v čase. Data o počtu testů za předchozí den jsou na zdroji většinou později. Aktualizace probíhá 2x denně v 6 a 18 hodin.

 

Praha a střední Čechy - souhrn

Druhá vizualizace ukazuje přehled aktuálního vývoje nemoci COVID-19 v Praze a Středočeském kraji. Jsou zde ukazatelé jako aktuální počet aktivních případů, celkový počet pozitivně testovaných, zemřelých, aktuální počet hospitalizovaných (dle místa bydliště pacienta, nikoliv dle místa hospitalizace). Dále také denní přírůstky těchto ukazatelů (předešlý den). Čísla a grafy si lze zobrazit dohromady za oba kraje či vyfiltrovat jen jeden z nich. Aktualizace probíhá 2x denně v 6 a 18 hodin.

 

 

Praha a střední Čechy - detaily

Třetí vizualizace zobrazuje stejná čísla a grafy jako ta předchozí, ale ve větším detailu. Pro Středočeský kraj až na úroveň okresů, v případě Prahy na úroveň správních obvodů (Praha 1 až Praha 22). Jsou zde i další grafy, obsahující například přehled těchto správních celků a jedntolivých ukazatelů nebo věkové rozložení pozitivně testovaných. Některé případy v Praze se nedaří okamžitě přiřadit k městské části. Ty jsou zatím ve skupině "Nezařazeno". Aktualizace probíhá 2x denně v 6 a 18 hodin.

 

 

Kapacita nemocnic

Tato vizualizace se zaměřuje na stav volných lůžek v pražských a středočeských nemocnicích. Konkrétně sledujeme aktuální volné kapacity JIP a ARO lůžek a standardních lůžek s kyslíkem. Aktualizace probíhá každé 2 hodiny.

 

 

Počet vydaných žádanek

Zde ukazujeme vývoj počtu vydaných žádanek na test. V prvním grafu je rozdělení na prvotesty a kontrolní testy, v druhém podle původu žádanky (praktický lékař, KHS atd.). Na oba grafy lze aplikovat filtr na kraje.  Aktualizace probíhá zatím nepravidelně přibližně dvakrát týdně podle toho, kdy obdržíme zdrojová data.

 

 

Vliv na život v Praze

Tato vizualizace používá některé datové sady, které již máme k dispozici naší datové platformě. Je zde několik ukazatelů. Ty znázorňují vliv nemoci a s ní souvisejících opatření na život v Praze. Těmito ukazateli jsou například nákup kupónů v mobilní aplikaci PID Lítačka, počet jízd dle cyklosčítačů a jiné.

 

 

Vliv na ceny bydlení

Poslední a neméně zajímavá vizualizace vychází z dat od sreality.cz a dat od blahobyty.cz (data o Airbnb službě). 

Zde je přehled vývoji počtu nových inzertátů na sreality.cz a Airbnb, vývoj cen na sreality.cz a vývoj počtu aktivních nabídek a pobytů (Airbnb) během první vlny COVID-19.

Je zřejmé, že nabídky Airbnb nyní přestávají přibývat. Naopak se volné byty a domy, které byly dříve pronajímány přes Airbnb, již přesouvají ke klasickým pronájmům. Například na Praze 1 přibývalo v lednu a únoru méně než 100 nových nabídek pronájmů týdně, na přelomu března a dubna se toto číslo vyšplhalo na 309 nových nabídek během jednoho týdne. Vývoj cen můžete sledovat na stránce "Ceny na sreality.cz". Na stránce "Airbnb" je zobrazen trend počtu pobytů a aktivních nabídek.

 

 

Simulace kapacity lůžek 

Kromě vizualizací nad daty jsme vytvořili i simulaci kapacity lůžek, která na základě real-time dat o vývoji epidemie v Praze a ve Středočeském kraji odhaduje počet Covid+ pacientů vyžadujících hospitalizaci a srovnává jí s real-time daty o kapacitě nemocnic udávanými dispečinkem intenzivní péče Ministerstva zdravotnictví (DIP). Více detailů o simulaci a o tom, jak funguje, naleznete v odkazu níže.

FAQ - Často kladené otázky 

Proč se čísla liší od těch, která poskytuje Hygienická stanice hl. m. Prahy?

Hygienická stanice hl. m. Prahy započítá pozitivní případy až tehdy, je-li dokončeno trasování. K tomu dochází z kapacitních důvodů i s několikadenním zpožděním. Data, která jsou zdrojem našeho dashboardu, ale dostáváme přímo od Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Tato data jsou povinně evidována v Informačním systému infekční nemoci (ISIN), kde jsou zaznamenávány všechny případy, ať už jsou odtrasované či nikoliv.

Jak se určuje územní příslušnost jednotlivých pozitivně testovaných?

Každý pozitivně testovaný se přiřadí k území (v našem případě Praha a její správní obvody) dle místa pobytu. Pokud to není uvedeno, použije se trvalé bydliště dohledané přes centrální registry.

Co znamená kategorie "Nezařazeno"?

Zejména z kapacitních důvodů nedochází včas k vyplňování všech údajů, například těch potřebných k zařazení osoby do správního obvodu a městské části Prahy. Proto zde vzniká skupina osob, u který víme, že jejich bydliště je v Praze, ale nevíme v jaké části. Tyto údaje bývají často vyplněny se zpozděním. Momentálně se podíl "Nezařazených" pohybuje kolem 20-30% z aktivních případů, ale očekává se postupné zlepšování.

Co přesně udává číslo "Podíl přírůstku hospitalizovaných osob"?

Toto číslo udává přírůstek (příp. úbytek) hospitalizovaných osob vztažený k přírůstku nově zjištěných pozitivních případů před 10 dny. Dle zjištění ÚZIS je totiž průměrná doba mezi vyhodnocením testu a počátkem hospitalizace 10 dní. Číslo je počítáno jen za celou Prahu a jako součty za posledních 30 dní.

 

Datové zdroje

COVID-19 v Praze a středních Čechách

Data jsou datové platformě Golemio poskytována Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.