About project

Co je Datová platforma Golemio 

Datová platforma Golemio je soubor technických nástrojů pro integraci, ukládání, vizualizaci a poskytování dat a zároveň je to tým odborníků na městská data. Cílem Datové platformy Golemio je poskytovat kvalitní IT služby magistrátu a městským částem v oblasti zpracování Smart City dat. 

Datová platforma Golemio je však také označení pro open-source software, jehož zdrojové kódy jsou od října 2019 volně přístupné veřejnosti - pokud vás zajímají podrobnosti, naleznete je na stránce pro vývojáře

Datová platforma Golemio je připravená na práci s libovolným typem dat, která se mohou v oblasti chytrého města vyskytovat – informace o počasí, kvalitě ovzduší, odpadech, dopravě, poloze vozidel, naplněnosti parkovišť a libovolné další. 

Díky široké paletě nástrojů Datové platformy Golemio lze poskytovat nejrůznější služby, počínaje přijímáním či aktivním stahováním dat, jejich uložením, transformací, správou a zpřístupněním dle definovaných podmínek (Open Data), přes vizualizace, reporting a alerting, až po nasazení BI řešení. 

Prostřednictvím týmu zkušených odborníků dokáže Datová platforma Golemio poskytovat ve všech relevantních oblastech technické konzultace, konzultovat tvorbu zadání a zadávacích dokumentací, navrhovat metriky a KPI, poskytovat analýzu a další služby související s daty. 

Datová platforma Golemio tak je ideálním doplněním standardních dodavatelských systémů (np. IoT platforem, zastřešujících senzorické sítě apod.), kdy primární sběr dat zajišťuje dodavatel, DP Golemio pak data integruje a ukládá a dovoluje provádět další operace, například včetně koncentrace dat od různých poskytovatelů napříč Prahou a následné zpřístupnění těchto dat dalším stranám - veřejnosti prostřednictvím aplikací Moje Praha a PID Lítačka či datových analýz na Golemio.cz, zástupcům města, městkých částí a společnosti prostřednictvím klientského panelu, vývojářům prostřednictvím API. 

Pro koho je Datová platforma Golemio určená 

Datová platforma Golemio je provozovaná společností Operátor ICT, a.s., která je zřízená a stoprocentně vlastněná Hlavním městem Prahou. Datová platforma hlavního města Praha - Golemio je provozovaná na základě smlouvy, uzavřené mezi HMP a Operátor ICT, a.s., a její služby jsou dostupné pro magistrát, 57 městských částí, městské společnosti, příspěvkové organizace a další organizace zřizované či vlastněné hlavním městem Praha. Více informací naleznete na stránce věnované službám a týmu Datové platformy Golemio. 

Jak projekt vzniknul? 

Práce na pilotním provozu Datové platformy Golemio a integraci prvních balíků dat byly spuštěny na začátku roku 2018, což byla první verze datové platformy provozovaná metodou SaaS - Software as a Service (Cisco Kinetic for Cities). Již v průběhu roku 2018 byla na základě zkušeností s pilotním provozem provedena rozsáhlá analýza uživatelských požadavků. Z této analýzy, především s ohledem na potřebu vysoké variability a modularity tak, aby byly naplňovány potřeby města, městských společností a městských částí, vyplynula potřeba vytvoření vlastního řešení, jehož vývoj probíhá ve vlastní režii na základě open source komponent. Na analýzu navázal návrh architektury takovéhoto vlastního řešení a způsobu implementace. Již v průběhu tvorby analýzy byly za účelem ověření předpokladů vytvořen PoC (Proof of Concept), na jeho základě následně došlo k vytvoření produkční verze Datové platformy Golemio, která je v produkčním nasazení od 1. 7. 2019. O celé prostředí Datové platformy Golemio se stará tým v rámci Operátora ICT - zastřešuje tak vývoj, nasazení, provoz, integrace datových zdrojů, vytváření reportů nad daty a integraci do navazujících prostředí. 

Podrobnější technické informace 

Zájemce o podrobnosti ohledně technické stránky Datové platformy Golemio lze odkázat na její dokumentaci. Zdrojový kód celého projektu, který zveřejňujeme jako open-source pod licencí MIT je k dispozici na GitLabu