Tým Datové platformy

Za projektem Datové platformy musí stát především lidé - analytici, vývojáři, konzultanti. Bez správné interpretace a zpracování jsou nashromážděná data pouhým skladištěm. A právě o to dát datům hodnotu se stará náš tým.

Vedoucí projektu

Michal Kraus

Kraus

Michal je ředitel Úseku vývoje a architektury, do jehož gesce oddělení Data city lab, které se stará o Datovou platformu, patří. Má na starosti formování strategie Datové platformy v návaznosti na celkovou koncepci Smart Prague 2030. Michal má více než 15 let zkušeností z oblasti ICT, zejména při realizaci softwarových projektů, nasazování nových řešení a vedení implementačních týmů. Vystudoval výpočetní techniku na FEL ČVUT, později vystudoval ekonomii a absolvoval manažerská postgraduální studia Executive MBA.

Motivace

Myšlenka Smart Cities nespočívá v izolovaném používání nových technologií, ale v dlouhodobém a komplexním přístupu, který prostřednictvím inovativních technologií mění myšlení lidí, jejich návyky, nabízí jim nové alternativy, usnadňuje jejich každodenní život a bude je motivovat k vytváření nových vzorů jejich chování.

Zájmy

Především sport - jízda na koni, lyžování a golf.

kraus@operatorict.cz

Benedikt Kotmel

Kotmel

Benedikt působí jako vedoucí oddělení Data city lab, které stojí mimo jiné za projektem Datové platformy. Má na starosti vedení a rozvoj týmu, prezentaci projektu veřejnosti, komunikaci s partnery projektu a magistrátem a vedení klíčových datových projektů. Soustředí se na vytváření komunity kolem otevřených dat a propojování uživatelů a vlastníků veřejných dat. Před nástupem do Operátora působil jako manažer projektu otevřených dat Ministerstva financí, který obdržel mnohá ocenění za přínos v oblasti otevřených dat a transparence. Benedikt sám pak obdržel cenu Křišťálová Lupa za prosazování open dat. Dále se na ministerstvu věnoval problematice veřejných zakázek a finančního řízení ve veřejném sektoru. V minulosti také působil jako konzultant v oblasti IT&Management poradenství a výzkumu trhu. Studoval teoretickou ekonomii se zaměřením na matematiku, statistiku a ekonometrii na Institutu ekonomických studií na Univerzitě Karlově v Praze. 

Motivace

Jako největší motivaci vnímá příležitost přiblížit lidem pomocí dat fungování města, a naopak managementu města poskytovat co nejvíce informací o skutečném stavu a vývoji. Nejvíce ho baví kreativní práce s celým týmem Datové platformy. 

Zájmy

Mimo data a politiku zbožňuje hudbu, sám hraje na klavír, kytaru a akordeon. Nejvíce se odreaguje s batohem na zádech v české a slovenské přírodě nebo v zimě na lyžích. 

kotmel@operatorict.cz

Datoví analytici

Jan Vlasatý

Vlasatý

Jan se zabývá datovými vizualizacemi. Městská data zpracovává a propojuje, ale především je vizualizuje. Několik let se živil jako full-stack developer a má velký přesah do grafického designu. Vytváří i funkční prototypy aplikací.
Po absolvování FEL ČVUT se podílel na vývoji mnoha webových projektů, jedním z nich je např. opensource aplikace Cityvizor, která vizualizuje výdaje a příjmy obcí a měst a která byla oceněna několika nezávislými porotami.

Motivace

Srozumitelná interpretace dat a kvalitní UX. Jan se stále snaží využívat nové nástroje, aby datům mohl porozumět každý a dalo se na jejich základě dobře rozhodovat. Chce, aby jeho práce napomáhala vedení města i jeho obyvatelům k tomu, aby se v Praze žilo lépe.

Zájmy

Hraje na housle a u táboráku i na kytaru. Z aktivních sportů si oblíbil fotbal a lední hokej.

vlasaty@operatorict.cz

František Hána

Hana

Po zkušenostech z korporátu a ze startupu se rozhodl František prozkoumat vody veřejné správy. U nás se primárně věnuje projektu nové datové platformy, kde propojuje virtuální svět serverů se světem vývojářů. Vše, co se točí okolo Dockeru a CI/CD, je pro něj denním chlebem a rád předává know-how dále. Kromě toho se věnuje datové analýze u několika projektů.

Motivace

Nastal čas přestat reptat a zkusit veřejné správě pomoci každodenní prací. Datová platforma je krok správným směrem a věřím v jeho přínos.

Zájmy

Skaut, yachting, kiting, pivo, data.

hana.frantisek@operatorict.cz

Pavel Procházka

Prochazka

V OICT působí jako databázový specialista. Jeho doménou je databázové jádro datové platformy, struktury dat a podpora datových toků. Vystudoval na Universitě Hradec Králové aplikovanou informatiku.

Motivace

Projekt datové platformy se doufám stane základním kamenem pro efektivní rozvoj města a městských částí. Doufám, že vedení města dokážeme poskytnou informace, na základě kterých bude efektivně rozhodovat a řídit.

Zájmy

Volejbal, golf.

prochazka.pavel@operatorict.cz

Valeriia Riazanova

Riazanova

Valeriia nastoupila jako stážistka v oblasti analýzy environmentálních dat. Má vystudovaná Environmentální studia a Udržitelný rozvoj na univerzitě Palackého v Olomouci a zajímá se o řešení environmentálních a rozvojových problémů v urbanistickém kontextu. Projekt Datové Platformy vnímá jako potenciálně přínosný nejen pro poskytování dat městu a jeho občanům, ale i jako platformu pro jejich propojení pro lepší budoucnost Prahy. 

Zájmy

Mezi další profesní zájmy a koníčky patří participační výzkum, práce s mapami a fotografie.

riazanova@operatorict.cz

Juraj Murcko

Murcko

Juraj je datový analytik. Věnuje se získávání, zpracování, analýze či vizualizaci a prezentaci dat z oblastí jako doprava, parkování, svoz odpadu, životní prostředí, kvalita ovzduší, městské prostředí a urbanismus, senzorická síť, spotřeba energie a pod. Studoval geografii a geoinformatiku, specializuje se na geodata, geografické informační systémy (GIS), prostorové analýzy a vizualizaci dat. Z dat vytváří interaktivní aplikace a přehledné dashboardy. Pracuje s technologiemi a nástroji jako databáze a SQL, HTML, CSS, JavaScript, Python, API, JSON, GIS, webové mapy a aplikace, BI nástroje a dashboardy.

Motivace

Hlavní motivací je vytváření datových nástrojů a analýz pro podporu rozhodování a zefektivnění managementu města a rozvoj služeb pro obyvatele a návštěvníky a tedy zlepšení kvality života a prostředí.  

Zájmy

Zajímá se o smart city, trvale udržitelný rozvoj, cirkulární ekonomiku, obnovitelné zdroje, cleantech, zero-waste, technologické inovace, datové analýzy a opendata, územní plánování a urbanismus, také cizí jazyky, kultury a kuchyně, hudbu. Ve volném čase doma muzicíruje, sportuje, jezdí po lesích na kole, chodí do přírody, cestuje po světě, nebo intenzívně relaxuje.

murcko.juraj@operatorict.cz

Vít Macháček

Machacek

Vítek je datový analytik se zkušeností ze světa bankovnictví i akademické ekonomie. Vedle Datové Platformy je doktorandem na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a jako výzkumník působí také v rámci think-tanku IDEA na Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR, kde se zabývá hodnocením vědy.

Motivace

Cílem je propagace principů politiky založené na důkazech a zlepšování datové základny státních institucí.

Zájmy

Dnes už nezkouší tetičky ze znalosti světových hlavních měst, ale fascinace mapami zůstala. Kromě toho se zajímá o ekonomii, hudbu i politiku a programování.

machacek.vit@operatorict.cz

Ondřej Sivek

Sivek

Ondřej působí v OICT jako datový analytik. Náplní jeho práce je především zpracování dat, jejich analýza, návrh a zpracování BI produktů a prezentace pro zákazníky Operátora. Mezi jeho primární nástroje patří R, SQL, Power BI, Tableau a QGIS.
Ondřej vystudoval rozvojová studia a následně Environmental and Resource Management na dánské SDU a v minulosti pracoval jako datový specialista v České informační agentuře životního prostředí – CENIA. Právě tato zkušenost ho posunula blíže k současné dráze analytika.

Motivace

Hlavní motivací je za použití prokazatelných a ověřitelných informací a technologií přispívat ke zlepšení kvality života v Praze i jinde a k naplnění environmentálních cílů.

Zájmy

V rámci své profesní dráhy se Ondřej zajímá o pokročilou analytiku a strojové učení, GIS a environmental intelligence.
Krom toho působí jako profesionální fitness trenér se zaměřením na extrémní překážkové závody, jako je např. Spartan Race.

sivek.ondrej@operatorict.cz

Konzultanti

Tereza Zrnová

Zrnova

Tereza plní roli koordinátora otevřených dat pro Magistrát Hlavního města Prahy. Jejím úkolem je přispět ke zvýšení transparentnosti města a publikovat data v otevřeném formátu, která budou dále prakticky využitelná nejen odbornou veřejností, ale i ostatními úřady a organizacemi. Předtím působila na Ministerstvu zemědělství, kde se podílela na zavedení controllingových činností, nastavení reportingového systému a ekonomickém řízení různých forem podřízených organizací. Studovala obor Bankovnictví na vyšší odborné škole Bankovní akademie a dále obor Veřejná správa – právní specializace na Metropolitní univerzitě Praha.

Motivace

Ráda by pomohla nejen s budováním větší otevřenosti města směrem k veřejnosti, ale i s „digitálním úklidem“ úředních evidencí a systémů.

Zájmy

Zájem o všeobecné dění ve společnosti střídá nadšení pro vaření a dobré jídlo, letní túry v Krkonoších nebo sledování filmů a posezení s přáteli.

zrnova.tereza@operatorict.cz

Přemysl Derbek

Derbek

Přemek se zabývá problematikou dopravního inženýrství, blíže pak oblastí automatizace v dopravě a telekomunikacích. Je absolventem Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Na téže fakultě úspěšně pokračoval doktorským studiem v oboru Inženýrská informatika v dopravě a spojích s výzkumnými projekty zaměřenými zejména na problematiku životního prostředí ve vztahu k dopravě - návrhy a realizace výpočetních algoritmů, vývoj a vizualizace modelů emisního zatížení z mobilních zdrojů na základě reálných dat. Obecně se zaměřuje na systémy řízení dopravy, inteligentní dopravní systémy, telematické systémy v dopravě a její modelování, environmentální inženýrství, analýzu monitorování znečištění ovzduší, tepelné ostrovy, obecná systémová řešení a funkce lokalizačních a navigačních systémů a jejich aplikace nejen v dopravě. V současné době se ve společnosti Operator ICT, a.s. věnuje tematicky podobným oblastem zájmu, analytické práci na různých typech dat a jejich zpracování na oddělení Data City Lab.

Motivace

Poskytnout či rozšířit pohledy na možné interpretace a zpracování sbíraných senzorických dat a současně se tak pokusit přispět k rozšíření nejen veřejného povědomí o důležitosti a především správném výkladu vždy konkrétních informací. Ať už jsou či nejsou otevřené. Motivace je tak přispět ke vnímání správného přístupu reprezentace a analýzy dat jako důležitého a podstatného základu pro efektivní rozvoj dalších prospěšných nástrojů nebo činnosti.

Zájmy

Především je to hudba k poslechu i vlastní interpretaci, ze sportů má velmi rád plavání, horské kolo, snowboarding či lyžování.

derbek.premysl@operatorict.cz

Martin Lér

Ler

Martin se už čtvrt století pracovně zabývá ICT ze všech možných stran – jako Apple evangelizátor a publicista  (dávno předtím než vznikly první chytré telefony, natož iPhone), dále se jako novinář věnoval oblasti mobilních technologií a obecně telekomunikací, podílel se na tvorbě obsahu pro tablety a smartphony a publikačních systémů pro tisk i digitál, v poslední době se spolupodílel na několika IoT projektech. V rámci Operátora zužitkovává své zkušenosti jak z oblasti IoT, tak informačních a komunikačních technologií jako celku a účastní se řady projektů Datové platformy a Smart Prague.

Motivace

Chci konkrétními kroky přispět ke zpřístupnění dat pro město, městské části a městské společnosti tak, aby bylo možné na základě těchto dat vytvářet funkčnější a příjemnější prostředí pro všechny obyvatele Prahy.

Zájmy

Svůj volný čas dělí mezi široké spektrum zálib - od gastronomie a vína, přes kulturu až po turistiku, sport a cestování.

ler.martin@operatorict.cz

Vývojáři

Jiří Vycpálek

Vycpálek

Jirka je u nás vedoucím vývoje a inovací, zaměřením a zájmem pořád backend programátor. V Operátorovi má na starosti řízení softwarových projektů, softwarovou architekturu, vývoj webových a mobilních aplikací, ale i rozvoj stávajících systémů, jako je Lítačka. Jeho hlavním cílem je zajištění kvalitního a udržitelného softwaru. Je zároveň již od studia fanouškem OpenSource a otevřených dat. Do Operátora přišel uplatňovat svoje zkušenosti nejen ze studia eGovernmentu v estonském Talinu a studia na FIT ČVUT, ale i z vývoje v komerční i akademické sféře, kde např. vyvíjel software, který se používá ke zpracování a vizualizaci experimentálních dat ve švýcarském CERNu.

Motivace

Motivací je hlavně technologický pokrok, tvorba projektů, které dávají smysl a mají reálný dopad, zlepšení života občanům a zajištění udržitelného a kvalitního softwaru v městském prostředí.

Zájmy

Mimo vývoje software v různých podobách patří mezi jeho hlavní zájmy sportovní horolezectví (boulder i lano), filmařina, četba, příroda v jakékoliv podobě a jakémkoliv množství, turistika, lyžování, ale třeba i fyzika, filosofie, politika nebo jiná zvláštní témata pro sebe-vzdělávání.

vycpalek@operatorict.cz

Tomáš Benák

Benák

Tomáš pracuje v oddělení vývoje a inovací jako backend vývojář. Už více než rok se podílí na vývoji a správě webů Lítačka, Smart Prague, Golemio a mobilní aplikace Moje Praha. Do Operátora nastoupil ihned po dokončení vysoké školy. Vystudoval Fakultu informačních technologií ČVUT v Praze obor Softwarové inženýrství. Jeho studium bylo zaměřeno na webové technologie, kterým se ostatně začal věnovat už na gymnáziu. Kromě webu se také zajímá o otevřená data, a to hlavně o jejich strojové zpracování a propojování, jimiž se mimo jiné zabýval ve své diplomové práci s názvem Učení domén pojmenovaných entit.

Motivace

Motivaci nachází ve stálém objevování a vylepšování webových technologií, které by chtěl využít pro vývoj co nejlepších a nejužitečnějších aplikací.

Zájmy

Hlavní zájem patří jeho přítelkyni, se kterou nejraději cestuje a chodí za kulturou. Dále se věnuje lednímu hokeji, nadšení pro něj ho stále drží už od jeho pěti let. Nově se začal věnovat bandy hokeji, jehož dřívější popularitu v Čechách se snaží se skupinou nadšenců obnovit.

benak@operatorict.cz