Otevřený software

Otevřený software neboli open-source je stále oblíbenějším způsobem, jak být skutečně transparentní a zároveň zapojovat další subjekty do spolupráce. Díky zveřejnění zdrojových kódů si mohou uchazeči o práci snáze zjistit stav a směřování projektu, kódy lze znovu použít v jiných městech či je možné diskutovat nad zabezpečením aplikace s dalšími odborníky. U veřejných zakázek, které se mají integrovat na náš systém, lze přesněji odhadnout pracnost než u uzavřeného systému. Projekt vznikl za veřejné prostředky a tedy kromě služeb pro veřejnost, což je primárním cílem, chceme nabídnout i zdrojové kódy.