Chytrý svoz odpadu

Introduction

O projektu

Operátor ICT testuje technologii měření zaplněnosti nádob na tříděný odpad pomocí ultrazvukových senzorů. Aktuálně probíhá měření v 424 nádobách a to na území deseti městských částí. Hlavním cílem tohoto pilotního projektu je prověřit technologii měření ultrazvukovým senzorem, který komunikuje přes IoT sítě Lora a Sigfox, prověřit možnost optimalizace svozových tras na základě dat o aktuální zaplněnosti nádob a ověřit kvalitu výstupních dat.

Očekávané přínosy

  • Poskytnout magistrátu, městským částem a svozovým společnostem data, která mohou společně využít pro optimalizaci frekvence svozu odpadu, protože některé nádoby se dnes svážejí relativně prázdné, některé se naopak nesváží tak často jak by bylo třeba

  • Za pomoci dat zlepšit a zrychlit proces rozhodování o navýšení/snížení frekvence svozu

  • Informovat veřejnost o aktuálním stavu zaplněnosti a omezit tak zbytečné cesty pokud jsou nádoby plné

  • Optimalizace tras svozových společností, která povede ke snížení nákladů a snížení emisí

  • Omezení kontrol stavu zaplněnosti přímo na místě, kontrolovat stav zaplněnosti bude možné vzdáleně

  • Plánování kapacity velkoobjemových nádob

Aktuální zaplněnost nádob na tříděný odpad

Na mapě jsou zobrazeny pouze stanoviště, na kterých jsou nádoby na tříděný odpad osazené ultrazvukovým senzorem. Po kliknutí na ikonu se zobrazí adresa stanoviště a typ odpadu spolu s aktuální hladinou zaplněnosti v %. 

Senzory jsou nastaveny tak aby odeslali data šestkrát za den. V reálném prostředí však k dochází k výpadkům, které jsou způsobeny vnějšími vlivy jako např. blokace signálu překážkou, šum, nebo zarušení kanálu. V současné době se spolehlivost odesílání dat pohybuje mezi 85-90 %. 

 

Datové zdroje

Chytrý svoz odpadu

Chytrý svoz odpadu - svozy kontejnerů na tříděný odpad

Historický dataset svozů (čas svozu, zaplněnost v čase svozu, atd) monitorovaných kontejnerů v rámci projektu Chytrý svoz odpadu.

Data files
Název Formát
Detekce svozů nádob (2018/12 - 2019/Q3) CSV DOWNLOAD
Detekce svozů nádob (2019/Q4) CSV DOWNLOAD
Detekce svozů nádob (2020/Q1) CSV DOWNLOAD

Chytrý svoz odpadu - historická data zaplněnosti kontejnerů

Export historických dat o zaplněnosti kontejnerů na tříděný odpad v rámci projektu Chytrý svoz odpadu.

Data files
Název Formát
Historie zaplněnosti nádob (2018/12 - 2019/Q3) CSV DOWNLOAD
Historie zaplněnosti nádob (2019/Q4) CSV DOWNLOAD
Historie zaplněnosti nádob (2020/Q1) CSV DOWNLOAD

Chytrý svoz odpadu - seznam monitorovaných kontejnerů

Seznam nádob na třídený odpad, které jsou osazeny ultrazvukovými senzory a měří zaplněnost nádoby v reálném čase v rámci projektu Chytrý svoz odpadu.

Data files
Název Formát
Polohy monitorovaných nádob GeoJSON DOWNLOAD

Chytrý svoz odpadu - Zaplněnost nádob na tříděný odpad - API

API přístup k ktuálním datům z ultrazvukových senzorů umístěných ve 430 nádobách na tříděný odpad na území deseti městských částí. Data jsou rozdělena do 3 oblastí:

1. detail nádoby (adresa, GPS, atd)
2. měření (zaplněnost, stav baterie, atd)
3. svozy (timestamp kdy došlo ke svozu)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Dokumentace API: https://golemioapi.docs.apiary.io/#reference/waste/sorted-waste-stations
* Pro přístup k API si vygenerujte API klíč (x-access-token) zde: https://api.golemio.cz/api-keys/auth/sign-in

Data files
Název Formát
sorted-waste-stations API DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT a.s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/chytry-svoz-odpadu-zaplnenost-nadob-na-trideny-odpad-api