Chytrý svoz odpadu

Introduction

O projektu

Operátor ICT testuje technologii měření zaplněnosti nádob na tříděný odpad pomocí ultrazvukových senzorů. Aktuálně probíhá měření v 424 nádobách a to na území deseti městských částí. Hlavním cílem tohoto pilotního projektu je prověřit technologii měření ultrazvukovým senzorem, který komunikuje přes IoT sítě Lora a Sigfox, prověřit možnost optimalizace svozových tras na základě dat o aktuální zaplněnosti nádob a ověřit kvalitu výstupních dat.

Očekávané přínosy

  • Poskytnout magistrátu, městským částem a svozovým společnostem data, která mohou společně využít pro optimalizaci frekvence svozu odpadu, protože některé nádoby se dnes svážejí relativně prázdné, některé se naopak nesváží tak často jak by bylo třeba

  • Za pomoci dat zlepšit a zrychlit proces rozhodování o navýšení/snížení frekvence svozu

  • Informovat veřejnost o aktuálním stavu zaplněnosti a omezit tak zbytečné cesty pokud jsou nádoby plné

  • Optimalizace tras svozových společností, která povede ke snížení nákladů a snížení emisí

  • Omezení kontrol stavu zaplněnosti přímo na místě, kontrolovat stav zaplněnosti bude možné vzdáleně

  • Plánování kapacity velkoobjemových nádob

Datové zdroje

Chytrý svoz odpadu

Senzory jsou nastaveny tak aby odeslali data šestkrát za den. V reálném prostředí však k dochází k výpadkům, které jsou způsobeny vnějšími vlivy jako např. blokace signálu překážkou, šum, nebo zarušení kanálu. V současné době se spolehlivost odesílání dat pohybuje mezi 85-90 %. 

Chytrý svoz odpadu - svozy kontejnerů na tříděný odpad

Historický dataset svozů (čas svozu, zaplněnost v čase svozu, atd) monitorovaných kontejnerů v rámci projektu Chytrý svoz odpadu.

Data files
Název Formát
Detekce svozů nádob (2018/12 - 2019/Q3) CSV DOWNLOAD
Detekce svozů nádob (2019/Q4) CSV DOWNLOAD
Detekce svozů nádob (2020/Q1) CSV DOWNLOAD

Chytrý svoz odpadu - historická data zaplněnosti kontejnerů

Export historických dat o zaplněnosti kontejnerů na tříděný odpad v rámci projektu Chytrý svoz odpadu.

Data files
Název Formát
Historie zaplněnosti nádob (2018/12 - 2019/Q3) CSV DOWNLOAD
Historie zaplněnosti nádob (2019/Q4) CSV DOWNLOAD
Historie zaplněnosti nádob (2020/Q1) CSV DOWNLOAD

Chytrý svoz odpadu - seznam monitorovaných kontejnerů

Seznam nádob na třídený odpad, které jsou osazeny ultrazvukovými senzory a měří zaplněnost nádoby v reálném čase v rámci projektu Chytrý svoz odpadu.

Data files
Název Formát
Polohy monitorovaných nádob GeoJSON DOWNLOAD

Chytrý svoz odpadu - Zaplněnost nádob na tříděný odpad - API

API přístup k ktuálním datům z ultrazvukových senzorů umístěných ve 430 nádobách na tříděný odpad na území deseti městských částí. Data jsou rozdělena do 3 oblastí:

1. detail nádoby (adresa, GPS, atd)
2. měření (zaplněnost, stav baterie, atd)
3. svozy (timestamp kdy došlo ke svozu)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Dokumentace API: https://golemioapi.docs.apiary.io/#reference/waste/sorted-waste-stations
* Pro přístup k API si vygenerujte API klíč (x-access-token) zde: https://api.golemio.cz/api-keys/auth/sign-in

Data files
Název Formát
sorted-waste-stations API DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT a.s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/chytry-svoz-odpadu-zaplnenost-nadob-na-trideny-odpad-api