Senzorická síť veřejného osvětlení

Introduction

Úvod

V rámci pilotního provozu Senzorická síť veřejného osvětlení hlavního města Prahy byly nainstalovány nové vršky 92 chytrých pouličních LED lamp v blízkosti Karlínského náměstí na Praze 8. Některé z těchto lamp disponují senzory pro měření a sběr dat typu hluk, prašnost a dalších polutantů anebo je možné s jejich pomocí určovat hustotu výskytu lidí. Data jsou následně zasílána do datové platformy, která tato data nejenom sdružuje na jednom místě, ale také umožňuje ovládat a nastavovat intenzitu osvětlení jednotlivých lamp.

Obecně je na měření kvality ovzduší certifikovanou autoritou Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který měří podmínky na celoměstské úrovni (makro úrovni). Účelem projektu instalace senzorů na síť veřejného osvětlení v Karlíně je jednak poskytnout detailní informace obyvatelům Karlína a městské části, ale také otestovat možnosti měření podmínek na tzv. mikroúrovni. Tedy měřit a srovnávat hodnoty například dvou ulic vedle sebe a poté na základě takových dat, rozhodovat např. o osázení stromy nebo jiných opatřeních na konkrétních místech.

Níže uvádíme i srovnání s daty Českého hydrometeorologického ústavu, ze kterého je vidět, že trendovost dat je podobná, nicméně v některých případech mohou být data buď podhodnocená a nebo nadhodnocená, což je způsobeno např. umístěním senzorů.

Funkce

  • Online vzdálená správa každého svítidla
  • Regulace osvětlení na základě politik
  • Sběr senzorických dat a dat o znečištění ovzduší
  • Městská Wi-Fi síť pro připojení k Internetu

Přínos

  • Automatická notifikace závad veřejného osvětlení
  • Online veřejně dostupné informace o naměřených hodnotách stavu životního prostředí

Výčet senzoriky veřejného osvětlení

Výška senzorů je  přibližně 4,5 metrů nad zemí.

Požadavek Produkt Měřené hodnoty Vyčítací frekvence
Prach Vaisala AQT420 PM2,5 a PM10, vzorkovací čas 60s, vzorkovací interval 10 minut,  rozsah pro PM2,5: 0 – 2000 mikrog/m3, rozsah pro PM10: 0  - 5000 µg/m3, přesnost 0,1 µg/m3 15 min. z brány do platformy, čtení na bráně častější
Ozón Vaisala AQT420 nebo AQT410* Rozsah 2000 ppb, detekční limit 5 ppb, přesnost měření ± 60 ppb v typickém vnějším prostředí 15 min. z brány do platformy, čtení na bráně častější
SO2 Vaisala AQT420 nebo AQT410* Rozsah 2000 ppb, detekční limit 5 ppb, přesnost měření ± 50 ppb v typickém vnějším prostředí 15 min. z brány do platformy, čtení na bráně častější
CO Vaisala AQT410 nebo AQT410 a AQT420 Rozsah 10000 ppb, detekční limit 10 ppb, přesnost měření ± 200 ppb v typickém vnějším prostředí 15 min. z brány do platformy, čtení na bráně častější
NO2 Vaisala AQT410 nebo AQT420* Rozsah 2000 ppb, detekční limit 5 ppb, přesnost měření ± 25 ppb v typickém vnějším prostředí 15 min. z brány do platformy, čtení na bráně častější

Popis jednotlivých polutantů lze nalézt na Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01

.text-align-center{ text-align: center; } .text-align-justify { text-align: justify; }

Datové zdroje

Pilotní projekt v Karlíně

Historie a aktuální data polutantů ze senzorů Karlínských lamp

Datová sada obsahuje odečty z 43 senzorů, které jsou rozmístěny na vybraných lampách.


Data files
Název Formát
Naměřené hodnoty polutantů v ovzduší 2. pol. 2018 zip:csv DOWNLOAD
Naměřené hodnoty polutantů v ovzduší 1. pol. 2019 zip:csv DOWNLOAD
Naměřené hodnoty polutantů v ovzduší 2. pol. 2019 GZIP DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Periodicita aktualizace denně
test test
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT a. s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/lampy_karlin_znecisteni