Časové jízdenky a kupóny PID

Introduction

Úvod

Integrovaná doprava v Praze je rozdělena na jednotlivá tarifní pásma P, 0, B a ve Středočeském kraji jsou tarifní pásma číslována od 1 výše a tvoří mezikruží okolo Prahy. Jízdní doklady platí pro počet pásem na nich uvedených a jednotlivá pásma na sebe musí vždy navazovat. Tarifní pásma na sebe navazují v pořadí P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a naopak.

Tarifní pásma PID

Zjednodušené schéma PID zobrazuje základní přehledovou situaci jendotlivých tarifních pásem. Po zvolení jednotlivého pásma lze vyfiltrovat danou oblast a získat přehled o prodeji kupónů za jednotlivá nebo všechna tarifní pásma za období od 01.09.2018 dále. Dvojklikem na mapu zjednodušeného schématu tarifních pásem PID dojde k přepnutí zpět na všechna tarifní pásma.

Graf s přehledem o prodeji kupónů dle prodejce lze shodně vyfiltrovat a to dle jednotlivých pásem a nebo kumulovaně za všechna pásma dohromady a zobrazuje celkové počty prodaných kupónů Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) a správce karty Lítačka, tedy technického garanta nového odbavovacího systému Operátora ICT, a.s. (OICT).

V rámci jednoho kupónu může být zakoupeno více tarifních pásem.

 

Počet založených účtů

Následující graf zobrazuje počet všech založených účtů v systému PID Lítačka.

Počty aktuálně připojených uživatelů PID Lítačka

Grafy níže zobrazují počty přihlášených uživatelů na portálu www.pidlitacka.cz a v mobilní aplikaci PID Lítačka.

Datové zdroje

PID Lítačka

Prodeje elektronických dlouhodobých jízdenek (kupónů)

Prodeje elektronických dlouhodobých jízdenek s rozlišením druhu jízdenky (kupónu).

Data files
Název Formát
coupons_2018_8.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2018_9.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2018_10.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2018_11.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2018_12.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2019_1.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2019_2.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2019_3.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2019_4.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2019_5.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2019_6.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2019_7.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2019_8.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2019_9.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2019_10.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2019_11.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2018_12.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2020_1.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2020_2.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2020_3.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2020_4.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2020_5.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2020_6.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2020_7.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2020_8.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2020_9.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2020_10.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2020_11.csv CSV DOWNLOAD
coupons_2020_12.csv CSV DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Periodicita aktualizace R/P1M
Odkaz na podmínky užití http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT, a.s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/prodeje-elektronickych-dlouhodobych-jizdenek-kuponu