Sňatky a rozvody

Introduction

Na této stránce najdete vizualizaci sňatků a rozvodů v hlavním městě. Zatímco sloupečky označují počty v absolutních číslech, čáry jsou vztaženy k celkovému počtu obyvatel tehdy žijících v Praze.