Open Data Innovation Beer

V minulosti jsme uspořádali již 4 setkání Prague Open Data Innovation Beer a další budou následovat.

V rámci těchto neformálních setkání probíráme, kde a jaká data jsou k dispozici a případně jaká data by bylo dobré sbírat. To vždy v návaznosti na určitá témata a výzvy. Pokud se chcete zapojit, sledujte naše stránky a sociální sítě nebo nám napište. V minulosti proběhla setkání na téma Úvod do otevřených dat Prahy, Ukazatele městských částí, Polohy vozů městské hromadné dopravy a Senzorika.