Udržitelná metropole

Introduction

Kam město směřuje v oblasti energetické udržitelnosti?

Energetická udržitelnost je cesta, kterou se Praha chce vydat. Na grafu i v datech máte možnost si prohlédnout ekologicky šetrné budovy hodnocené podle mezinárodních certifikátů. Je potřeba vyhodnocovat nejen šetření od momentu kdy budova je postavená, ale celkovou materiálovou stopu včetně posuzování využitých materiálů a jejích cesty na místo výstavby.

 

Jak je patrné z vizualizace uvedené níže, fotovoltaické elektrárny (FVE) v městském prostředí jsou efektivním nástrojem získaní energie, obzvlášť protože můžou být doplňkovým zdrojem energie (menší FVE jsou mnohem běžnější) a mají potenciál zejména pro běžné využití v domácnostech, které disponují vhodnou střešní plochou. Identifikací potenciálních míst pro fotovoltaické panely a zelené střechy je součásti strategie vývoje chytré Prahy.

Datové zdroje

Udržitelná metropole

Udržitelná energetika

Daná datová sada obsahuje statistiky o energeticky šetrných budovách a fotovoltaických elektrárnách. Zařazené statistiky jsou podkladem pro informování občanů a vyšší korporátní odpovědnost v oblasti energetiky. Průběžně bude doplňovaná o nové statistiky, které budou pokrývat různá odvětví dané oblasti a budou jedním z podkladů energetické strategie města.

Data files
Název Formát
Energeticky šetrné budovy CSV DOWNLOAD
Fotovoltaické elektrárny CSV DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons Attribution Share-Alike
Poskytovatel dat Operátor ICT, a.s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/udrzitelna-energetika

Příroda ve městě

Ekologický život v Praze lehce: bio obchody, komunitní zahrady, farmářské trhy, včelnice

Data files
Název Formát
Včelnice CSV DOWNLOAD
Komunitní zahrady CSV DOWNLOAD
Bio obchody CSV DOWNLOAD
Farmářské trhy CSV DOWNLOAD
Komunitní lednice CSV DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons Attribution Share-Alike
Poskytovatel dat Operátor ICT, a.s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/priroda-ve-meste