Odpadové hospodářství

Introduction

Jak se v Praze nakládá s odpadem?

  • Zajímá vás, jak se vyvíjí odpadové hospodářství v Praze a jaké jsou tendence produkce odpadu?
  • Chcete vědět kde v Praze nakupovat bez obalu a jak limitovat vlastní produkcí odpadu?
  • Jste zvědavý(á), jak se nakládá s odpadem?

Otevřete si vizualizovaná open data, stáhněte si je a udělejte si vlastní analýzu anebo si prohlédněte externí mapové aplikace.

Statistická data

Statistická data o množství, typech a úrovni třídění odpadů slouží jako základ pro nastavování nových cílů redukce odpadu ve městě a reflexe aktuální situace. Nejaktuálnější data z roku 2016 vypovídají, že z celkového množství komunálního odpadu od občanů bylo vytříděno 27 % , což je jen o 4 % méně než v Londýně, kde v roce 2015 účinnost třídění představovala 31 %. Energeticky bylo využito 289 kt směsného komunálního odpadu, takže skoro třikrát více než bylo vytříděno. Na skládce bylo uloženo jen 19 kt směsného komunálního odpadu. Celkově se v roce 2016 vytřídilo nejvíc stavebního odpadu a papíru – 27 a 24 procent.

Bezodpadový život

Z kategorie Statistik množství vyprodukovaného odpadu lze pozorovat stoupající množství vytříděných odpadů, což je pozitivním trendem, který ukazuje že metropole je na správné cestě k udržitelnému městu, kde všichni občané třídí. Každopádně nesmíme zapomenout na hlášku „Reduce, Reuse, Recycle“, která nás nejdříve vyzývá k prevenci produkce odpadu a až pak ke třídění. Jak na to v Praze se dozvíte skrze mapu bezobalových obchodů Reduca (prevence vzniku plastů) a veřejných lednic (prevence plýtvání jídlem) anebo využitím služeb LOTu či Zdrojovny, které jsou založeny na principech sdílené ekonomiky a nabízejí využití produktů, které jsou využívané jen čas od času a nákup kterých je pro většinu lidí zbytečný, či výměnu zboží bez jakýchkoliv finančních závazků pro prevenci vzniku odpadu a poskytnutí nového života starým věcem.

Datové zdroje

Odpad v Praze

Odpadové hospodářství v Praze (výběr statistik)

Vyběrové statistiky o zpracování a nakládání s komunálním a tříděným odpadem v Praze jsou vygenerované pomocí veřejně přístupných aplikaci z portálu životního prostředí hlavního města a celorepublikového portálu Ministerstva Životního Prostředí ISOH. Vybraná data jsou prezentovaná na portálu Datové Platformy s primárním účelem environmentálního vzdělání občanů a poskytnutí souhrnných informací pro širokou veřejnost. Dalším cílem je seznámit širokou veřejnost, studenty, žurnalisty s potenciálem využití výše uvedených zdrojových portálů.

Data files
Název Formát
Statistiky tříděného odpadu CSV DOWNLOAD
Využití komunálního odpadu CSV DOWNLOAD
Katalog odpadů CSV DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT, a.s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/statistiky-odpad

STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU - POLOŽKY

Stanoviště tříděného odpadu - sledované položky (ulice, přístupnost, druh odpadu, počet kontejnerů, četnost vývozu, typ kontejneru).

Data files
Název Formát
STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU - WGS84 - GeoJSON GeoJSON DOWNLOAD
STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU - WGS84 - GML GML DOWNLOAD
STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU - WGS84 - Shapefile SHP DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Periodicita aktualizace Dle potřeby
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha)
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/stanoviste-trideneho-odpadu-polozky