Městský mobiliář

Introduction

Lavičky

Praha ve svých ulicích rozmístila v rámci pilotního testování chytré lavičky. Kolemjdoucí si na lavičkách mohou nabíjet telefony pomocí dvou USB zásuvek nebo využít Wi-Fi připojení. V rámci testovacího období si Praha vyzkoušela v menším rozsahu různé typy laviček od více výrobců. Z toho důvodů můžete vidět v ulicích lavičky od celkem osmi dodavatelů. Jedná se o jeden z doplňkových projektů koncepce Smart Prague. Lavičky jsou navíc energeticky soběstačné, mají na sobě instalován solární panel. 95 % vyrobené energie si lidé rovnou odeberou při používání svých chytrých zařízení. Z laviček sbírá Operátor ICT data o jejich užívání. Následující datové sady ukazují, jaká data lavičky monitorovaly – např. tlak, vlhkost a teplotu vzduchu, hluk. Dozvíte se třeba také, jak dlouho průměrně nabíjely mobilní telefony a kolik uživatelů se připojilo na internet.

Prezentovaná data vznikla a vznikají v rámci pilotního projektu, jehož účelem je testování různých technologií. Tato data nejsou z certifikovaných senzorů, to je nutné brát v úvahu při interpretaci dat.

Mapa umístění laviček

Ukázka senzorických dat ze zařízení

Oblíbenost laviček

Využití dat

Data z tohoto pilotního projektu lze využít například pro tvorbu aplikací zobrazující meteo data.

Doporučení za datovou oblast

Ze zkušeností z pilotního projektu byla zjištěno, že dodavatelé městského mobiliáře poskytují data skrze API v různé strukturě, bez specifikace použitých čidel, výšky instalace, atd. Z tohoto důvodu byla navržena specifikace API pro městský mobiliář, vycházející z best practise, získaných v tomto pilotním projektu. Ukázka specifikace je zde.

Lavičky neposkytují informačně významné datové zdroje, proto není nutné požadovat po dodavatelích možnost stažení historie sledovaných veličin v případě nedostupnosti rozhraní. Zaznamenané nedostupnosti dat byly způsobené primárně nedostatkem energie ze solárního panelu, z důvodu poškození lavičky, nebo změnou rozhraní. Vhodnější je datovou dostupnost řešit stanovením SLA na určité úrovni dostupnosti služby, než poté ručně stahovat a importovat data z jednotlivých laviček v případě nedostupnosti rozhraní.

Datové zdroje

Chytré lavičky

Chytré lavičky (pilot) - WiFi

Pro vyhodnocení oblíbenosti laviček byla použita data o využívání WIFI konektivity, počítána na Captive portálu za období 5.9.2071 až 8.5.2018. Některé lavičky nefungovaly po celou dobu, tato skutečnost byla brána v úvahu, proto je metrika o používání WiFi určena jako průměr za den.

Data files
Název Formát
Captive portál statistiky XLS DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Odkaz na podmínky užití http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT a. s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/lavicky-api-wifi

Chytré lavičky (pilot) - USB

Průměrný počet nabíjení skrze USB portu za den, za období 5.9.2017 až 31.1.2018. Některé lavičky nefungovaly po celou dobu, tato skutečnost byla brána v úvahu, proto je metrika o počtu nabíjení skrze USB porty určena jako průměr za den.
Lavičky na Náměstí míru, nám. J. z Poděbrad, Modřany a Vítězné nám. Neposkytují s data o statistice nabíjení.
V případě lavičky Puškinovo nám. a Náměstí Míru, byla minutová statistika připojení vydělena 5 (průměrná doba nabíjení 1 zařízení), poté byla vypočten průměrná doba nabíjení za den.

Data files
Název Formát
Průměrný počet nabíjení za den CSV DOWNLOAD
Alšovo nábř. - Celkový počet minut nabíjení na obou portech CSV DOWNLOAD
Puškinovo nám. - Minut nabíjení CSV DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT a. s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/lavicky-api-usb

Chytré lavičky (pilot)

API poskytující aktuální senzorická data z instalovaných laviček.

Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Periodicita aktualizace 10 minut
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT a.s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/lavicky_pilot