Městský mobiliář

Introduction

Lavičky

Praha ve svých ulicích rozmístila v rámci pilotního testování chytré lavičky. Kolemjdoucí si na lavičkách mohou nabíjet telefony pomocí dvou USB zásuvek nebo využít Wi-Fi připojení. V rámci testovacího období si Praha vyzkoušela v menším rozsahu různé typy laviček od více výrobců. Z toho důvodů můžete vidět v ulicích lavičky od celkem osmi dodavatelů. Jedná se o jeden z doplňkových projektů koncepce Smart Prague. Lavičky jsou navíc energeticky soběstačné, mají na sobě instalován solární panel. 95 % vyrobené energie si lidé rovnou odeberou při používání svých chytrých zařízení. Z laviček sbírá Operátor ICT data o jejich užívání. Následující datové sady ukazují, jaká data lavičky monitorovaly – např. tlak, vlhkost a teplotu vzduchu, hluk. Dozvíte se třeba také, jak dlouho průměrně nabíjely mobilní telefony a kolik uživatelů se připojilo na internet.

Prezentovaná data vznikla a vznikají v rámci pilotního projektu, jehož účelem je testování různých technologií. Tato data nejsou z certifikovaných senzorů, to je nutné brát v úvahu při interpretaci dat.

Mapa umístění laviček

Ukázka senzorických dat ze zařízení

Oblíbenost laviček

Využití dat

Data z tohoto pilotního projektu lze využít například pro tvorbu aplikací zobrazující meteo data.

Doporučení za datovou oblast

Ze zkušeností z pilotního projektu bylo zjištěno, že dodavatelé městského mobiliáře poskytují data skrze API v různé strukturě, bez specifikace použitých čidel, výšky instalace, atd. Z tohoto důvodu byla navržena specifikace API pro městský mobiliář vycházející z best practises získaných v tomto pilotním projektu. Ukázka specifikace je zde.

Lavičky neposkytují informačně významné datové zdroje, proto není nutné požadovat po dodavatelích možnost stažení historie sledovaných veličin v případě nedostupnosti rozhraní. Zaznamenané nedostupnosti dat byly způsobené primárně nedostatkem energie ze solárního panelu, z důvodu poškození lavičky, nebo změnou rozhraní. Vhodnější je datovou dostupnost řešit stanovením SLA na určité úrovni dostupnosti služby, než poté ručně stahovat a importovat data z jednotlivých laviček v případě nedostupnosti rozhraní.

Datové zdroje

Chytré lavičky

Chytré lavičky (pilot) - WiFi

Pro vyhodnocení oblíbenosti laviček byla použita data o využívání WIFI konektivity, počítána na Captive portálu za období 5.9.2017 až 8.5.2018. Některé lavičky nefungovaly po celou dobu, tato skutečnost byla brána v úvahu, proto je metrika o používání WiFi určena jako průměr za den.

Data files
Název Formát
Captive portál statistiky XLS DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT a. s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/lavicky-api-wifi

Chytré lavičky (pilot) - USB

Průměrný počet nabíjení skrze USB portu za den, za období 5.9.2017 až 31.1.2018. Některé lavičky nefungovaly po celou dobu, tato skutečnost byla brána v úvahu, proto je metrika o počtu nabíjení skrze USB porty určena jako průměr za den.
Lavičky na Náměstí míru, nám. J. z Poděbrad, Modřany a Vítězné nám. Neposkytují s data o statistice nabíjení.
V případě lavičky Puškinovo nám. a Náměstí Míru, byla minutová statistika připojení vydělena 5 (průměrná doba nabíjení 1 zařízení), poté byla vypočten průměrná doba nabíjení za den.

Data files
Název Formát
Průměrný počet nabíjení za den CSV DOWNLOAD
Alšovo nábř. - Celkový počet minut nabíjení na obou portech CSV DOWNLOAD
Puškinovo nám. - Minut nabíjení CSV DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT a. s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/lavicky-api-usb