Parkování v ulicích

Introduction

Úvod

Účelem zavedení zón placeného stání (ZPS) v Praze byla regulace parkování tak, aby obyvatelé exponovaných lokalit měli možnost zaparkovat svůj vůz v docházkové vzdálenosti od svého bydliště, případně nemovitosti či provozovny. Dále pak motivovat návštěvníky, aby se v lokalitě zdržovali se svým vozidlem po dobu jen nezbytně nutnou a uvolnili tím parkovací místo dalším řidičům. Zóny se dělí do 3 základních kategorií podle režimu využití:

Zřizovatelem ZPS je podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. hlavní město Praha. Parkování je možné uhradit buď prostřednictvím parkovacích automatů (parkomatů) umístněných na ulicích v zónách placeného stání nebo přes webové aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH). Identifikace parkujícího je na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla. Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému.

Dostupná data

Jako otevřená data ve formátu CSV jsou k dispozici původní záznamy o zaplaceném parkování nerezidentních vozidel ze všech zavedených typů zpoplatněných, parkovacích zón placeného stání od 1.1.2017 po současnost. Záznamy o stání rezidentních vozidel, které mají povolené stání kdekoliv v modrých zónách jejich městské části neexistují. Data o zaplaceném parkování nerezidentních vozidel jsou sbírána jednak z fyzických parkomatů a současně z VPH. Podrobné informace o jednotlivých platebních transakcích za parkování jsou sbírána současně a oba vstupní zdroje dat jsou sdružovány do jednoho výstupního datasetu a ukládány ve stejné datové struktuře se shodným formátem záznamu. Pro rozlišení použité technologie nákupu datový soubor CSV obsahuje informaci o jedné či druhé sběrné technologii (parkomat nebo VPH). Data tak lze odlišit např. i pro vzájemné porovnání oblíbenější technologie nákupu.

Data jsou organizována do následující struktury:

- ID transakce (relace),
- datum a čas zakoupení parkovacího kuponu,
- datum a čas započetí/aktivace parkování,
- datum a čas ukončení parkování,
- ID parkovací zóny,
- cena za parkování,
- použitá technologie platby (fyzický parkomat nebo VPH).

Umístnění zón placeného stání, provozní doba, tarif

Interaktivní mapa zobrazuje základní přehledovou situaci zón placeného stání hl. města Prahy, které jsou dále ještě děleny na tzv. parkovací úseky. Jednotlivé úseky jsou označeny svým vlastním ID a taky číselnými kódy ZPS, pod které spadají (např. P1-0365). Barevné zobrazení úseků, respektive celých ZPS odpovídá současnému režimu rezidentního, smíšeného a návštěvnického stání a jsou proto vykresleny modře, fialově a oranžově, resp.

Jednotlivé parkovací úseky po najetí myší zobrazují základní informace o provozní době ZPS pod kterou spadají a ceně za parkování za hodinu. Pro přehled jsou tady rovněž zobrazeny oblasti ZPS a polohy fyzických parkomatů. Parkomaty jsou v mapě značeny zeleně.

Průměrná doba stání

Na základě sesbíraných dat o parkování nerezidentních vozidel byla vypracována analýza průměrné doby stání jednoho vozidla za každou ZPS.  Zobrazená prostorová analýza v mapě uvádí statistické údaje o průměrných dobách nepřerušeného parkování v konkrétní zóně, vztažené vždy na jedno nerezidentní vozidlo. Použitá historická data, nad kterými byly závěry vypočteny, spadají do časového intervalu 1.1.2017 - 5.11.2018. Barevná stupnice uvádí minimální a maximální hodnoty průměrných dob stání a definuje interval zastoupených hodnot mezi nimi.

Jednotlivé parkovací úseky zobrazují po najetí myší průměrnou dobu stání nerezidentních vozidel.

Průměrné počty parkujících vozidel

Průměrné počty parkujících nerezidentních vozidel jsou zobrazeny v následujících dvou vizualizacích. Grafy počítají statistické hodnoty parametru obsazenosti vždy z dat odpovídajících vybranému, časovému intervalu.

 

Průměrná obsazenost vybrané ZPS nerezidentními vozidly v průběhu 24 hod. pro typový den

Histogram zobrazuje průměrné počty parkujících nerezidentních vozidel za každých 15 minut za zvolený typický den v týdnu na vybrané parkovací zóně a za vybrané časové období. Udává charakteristiku průběhu parametru v horizontu 24 hodin a výsledek za zvolené období agreguje vždy pro typové dny (pondělí, úterý, atp.).

 

 

Tržby za parkování podle městských částí

Následující graf zobrazuje celkové roční tržby (v mil. Kč) získané z parkování nerezidentních vozidel na příslušných zónách placeného stání pro jednotlivé městské části a vzájemně je porovnává. Data za rok 2017 pro některé ZPS nejsou dostupná, proto pro tento rok u některých městských částí nejsou zobrazeny hodnoty.

Graf zobrazuje celkovou tržbu za parkování zakoupené přes parkomaty nebo aplikaci (VPH) za jednotlivé městské části za rok 2017 (pokud existují data) a 2018. Po kliknutí na mapku městských části se v grafu zvýrazní sloupec se statistickými hodnotami pro zvolenou městskou část.

 

Datové zdroje

Zóny placeného stání (ZPS) - mapové podklady

Zóny placeného stání

Zóny placeného stání v hl. m. Praze (vymezené plochou)

Data files
Název Formát
GeoJSON GeoJSON DOWNLOAD
GML zip:gml DOWNLOAD
Shapefile zip:shp DOWNLOAD
GeoJSON GeoJSON DOWNLOAD
GML zip:gml DOWNLOAD
Shapefile zip:shp DOWNLOAD
TARIF CSV CSV DOWNLOAD
TARIF XLS XLS DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
IPR metadata (XML) http://app.iprpraha.cz/geoportal/rest/document?id=54C102A1-95C2-482A-8FE4-38A7097ED088
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons Attribution Share-Alike
Poskytovatel dat
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/ipr-zony_placeneho_stani

Zóny placeného stání (ZPS) - zakoupené parkování

Zóny placeného stání (ZPS) - zakoupené parkování - historická data

Jednotlivé parkovací relace sbírané ze zón placeného stání hl. města Prahy od 1.1.2017. Sběr data pochází z obou platebních technologií – fyzických parkomatů umístěných na ulici i z virtuálních parkovacích hodin. Data obsahují informace vždy o transakci nákupu parkovacího lístku, datum a čas zakoupení parkovacího kuponu, datum a čas započetí/aktivace parkování, datum a čas ukončení parkování, ID parkovací zóny, cenu za parkování, rozlišení použité technologie platby (fyzický parkomat nebo VPH).

Data files
Název Formát
ZPS zakoupené parkování Q4 / 2020 gzip:csv DOWNLOAD
ZPS zakoupené parkování Q3 / 2020 gzip:csv DOWNLOAD
ZPS zakoupené parkování Q2 / 2020 gzip:csv DOWNLOAD
ZPS zakoupené parkování Q1 / 2020 gzip:csv DOWNLOAD
ZPS zakoupené parkování Q4 / 2019 gzip:csv DOWNLOAD
ZPS zakoupené parkování Q3 / 2019 gzip:csv DOWNLOAD
ZPS zakoupené parkování Q2 / 2019 gzip:csv DOWNLOAD
ZPS zakoupené parkování Q1 / 2019 gzip:csv DOWNLOAD
ZPS zakoupené parkování Q4 / 2018 gzip:csv DOWNLOAD
ZPS zakoupené parkování Q3 / 2018 gzip:csv DOWNLOAD
ZPS zakoupené parkování Q2 / 2018 gzip:csv DOWNLOAD
ZPS zakoupené parkování Q1 / 2018 gzip:csv DOWNLOAD
ZPS zakoupené parkování Q4 / 2017 gzip:csv DOWNLOAD
ZPS zakoupené parkování Q3 / 2017 gzip:csv DOWNLOAD
ZPS zakoupené parkování Q2 / 2017 gzip:csv DOWNLOAD
ZPS zakoupené parkování Q1 / 2017 gzip:csv DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Periodicita aktualizace denně
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat TSK a. s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/zps_tickets