Sdílené ubytování

Introduction

Úvod

Datová platforma hl. města Prahy zpracovala analýzu stavu nabídky a využívání ubytování v Praze skrze webovou službu Airbnb. Tato webová služba zprostředkovává pronájem ubytování, kdy uživatelé, kteří se chtějí prostřednictvím této ubytovací platformy ubytovat, se musí nejprve zaregistrovat a vytvořit si profil. Role hostitele je naopak svázána s nemovitostí, jejíž profil se na webové službě inzeruje.

Vývoj a využívání služeb Airbnb byly sledovány za období od 1. 11. 2017 do 1.4. 2019, většina analýz se vztahuje na období za poslední rok. Data byla poskytnuta společností Blahobyty, která spravuje pronájmy v závislosti na lokalitě a dispozici bytu.

Na datových dashboardech lze filtrovat:

  • oblast Prahy
  • typ ubytování (domy/byty/pokoje)

Pomocí této filtrace se čtenář dostane k číslům o průměrné procentuální vytíženosti, mediánu či průměrné ceně za jednu noc, počtu nových a naopak ukončených nabídek ubytování atd.

Využití dat

Podklad pro odborné vedení debat o sdílené ekonomice, která je postavena na datech.

Analýza sdílené ekonomiky Airbnb v Praze

AirBnB Dashboard

Analýza nabídek AirBnB

Datový dashboard základních ukazatelů lze otevřít i v novém panelu.

 

Datové zdroje

Data Blahobyty.cz

Tato data nelze poskytnout v otevřeném formátu z hlediska podstaty automatického získávání dat přímo z webových stránek společnosti Airbnb.