Zelené střechy

Introduction

Zelené střechy – oázy v městské džungli

Za zelenou střechu považujeme prostor, kdy je střecha částečně nebo zcela pokryta vegetací a půdou anebo pěstebním substrátem. Proto zejména městská prostředí, která se vyznačují velkým množstvím zastavěných betonových míst a mají minimum zelených ploch, objevují potenciál zelených střech jako jedno z možných opatření, zabraňujících vzniku tepelných ostrovů, tj. míst se znatelně vyšší teplotou. Rovněž retenční vlastnosti těchto střech, kdy dochází k zadržování srážkové vody a k pozvolnému odpařování vodních srážek, patří mezi hlavní výhody zelených střech.

Cílem analýzy oddělení datové platformy bylo vyčíslit maximální možnou kapacitu vhodných zelených střech, kde by přeměna za splnění určitých podmínek dávala smysl. Data ukázala, že Praha má velký a nevyužitý potenciál, kdy například jenom na budovách ve vlastnictví města a městských částí (kategorie I) by bylo možné nainstalovat až 143 ha zelených střech (celkově se jedná o 812 budov), což rozlohou odpovídá přibližně 2 Stromovkám. V případě instalace zelených střech na budovy v soukromém vlastnictví je potenciál ještě řádově vyšší. Výsledkem analýzy je také seznam a popis budov, na kterých by zelené střechy bylo možné vybudovat. S těmito daty je nutné dále pracovat podle potřeb zpracovatele, a proto data publikujeme v otevřeném formátu a dáváme volně k využití.

Postup filtrace a rozdělení dat včetně popisu jednotlivých kategorií a omezení studie jsou detailněji rozepsány v dokumentu Analýza zelených střech, která je ke stažení níže.

Funkce

  • Zadržování dešťové vody a zpomalení odtoku
  • Ochrana hydroizolace střech
  • Redukce výkyvů teplot

Přínos

  • Produkují kyslík a zadržují oxid uhličitý
  • Snižují prašnost a hlučnost
  • Zlepšují vzhled měst a krajiny
  • Vytvářejí životní prostor pro hmyz
  • Plní komunitní funkci

Dokument Analýza zelených střech

Analýza zelených střech je ke stažení níže.

Dokument PDF ke stažení (velikost 689 kB)

Mapa potenciálu zelených střech

Střechy, které lze za určitých podmínek přeměnit na zelené, jsou rozděleny na 4 kategorie. Nejvíce vhodné střechy k přeměně jsou zařazeny do kategorie I., za ní dle vhodnosti pak následuje kategorie II., III. a IV. Data z těchto kategorií lze ve vizualizaci zobrazovat buď jednotlivě a nebo je možné tyto kategorie kumulovat dohromady.

Kategorie Počet budov Plocha v ha
Kategorie I 812 143
Kategorie II 2 679 364
Kategorie III 10 633 1 179
Kategorie IV 21 339 1 659

Při odzoomovaní mapy se zobrazí maximální výsledné hodnoty počtů budov za jednotlivé kategorie včetně velikosti ploch.

Mapa potenciálu zelených střech

Střechy s potenciálem zazelenění

Mapová vizualizace potenciálně vhodných budov. Vizualizaci lze otevřít i v novém panelu.

Srovnání ploch pražských parků a potenciálu zelených střech

Zdroj: vlastní zpracování, www.lhmp.cz

Potenciál absorbce polutantů

Roční potenciál absorbce polutantů při zazelenění Kategorie I (plocha 143 ha). Zdroj: vlastní zpracování, www.opatreni-adaptace.cz

Intenzita deště ovlivňuje míru retence vody

Analýza retence vody byla povedena pouze pro extenzivní zazelenění (do 4 cm). Zdroj: www.researchgate.net

Datové zdroje

Zelené střechy - mapové podklady

Výchozí datové sady jsou ke stažení na www.geoportalpraha.cz/cs/opendata

Potenciál zelených střech

Mapové podklady k analýze potenciálu zelených střech v Praze. Výstupy vychází z mapových podkladů o podlažnosti budov, vlastnictví a využití území od Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Data files
Název Formát
Budovy vhodné pro zelené střechy - GeoJSON GeoJSON DOWNLOAD
Budovy vhodné pro zelené střechy - Shapefile SHP DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Periodicita aktualizace bez aktualizace
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT a. s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/potencial-zelenych-strech