Parkování

Introduction

Popis

  • Standardně se vozidlo v průměru pohybuje 10 % času a zbylých 90% je dočasně nebo dlouhodobě odstaveno.
  • 20 % vozidel ve městě je umístěno v garážích, 15 % v prostorech mimo uliční síť (vnitrobloky) a 65 % v uliční síti. Proto je nutné řešit také oblast optimalizace parkování v uliční síti.
  • Vzhledem k nedostatku aktuálních informací o obsazenosti parkovacích míst, krouží řidiči obvykle ulicemi města ve snaze najít parkovací místo. Časté přehlížení volného místa a opakované projíždění oblastí může tvořit až 30% z celkové dopravní intenzity ve sledované oblasti. Proto je nutné poskytovat co nejpřesnější informace o možnosti zaparkování.

Naším záměrem je integrace a vyhodnocení co největšího objemu statických a real-time dat z oblasti parkování, aby bylo možné:

  • poskytovat občanům informace o aktuálním a pravděpodobném budoucím stavu obsazenosti parkovacích míst v Praze
  • poskytovat data a podklady pro strategická rozhodnutí ohledně úpravy parkovacích zón, výstavby nových parkovišť a optimalizace sdílení parkovacích míst
  • poskytovat data a podklady pro snížení intenzity vozidel v centru Prahy

Datové zdroje

ZTP Parkoviště

Obsazenost ZTP Parkovišť - API

API přístup k aktuálním datům o obsazenosti ZTP Parkovišť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Dokumentace API: https://golemioapi.docs.apiary.io/#reference/parking/ztp-parkings
* Pro přístup k API si vygenerujte API klíč (x-access-token) zde: https://api.golemio.cz/api-keys/auth/sign-in

Data files
Název Formát
ztp-parkings API DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Periodicita aktualizace cca 20s
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat TSK a. s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/ztp-parkoviste-api

Parkování P+R

Parkování P+R - API

API přístup k datům o obsazenosti parkovišť P+R (od 6/2018).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Dokumentace API: https://golemioapi.docs.apiary.io/#reference/parking/parking-lots
* Pro přístup k API si vygenerujte API klíč (x-access-token) zde: https://api.golemio.cz/api-keys/auth/sign-in

Data files
Název Formát
parking-lots API DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Periodicita aktualizace cca 20s
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat TSK a. s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/parkovani-pr-api

Parkování P+R

Historická data o obsazenosti P+R

Data files
Název Formát
Obsazenost P+R, 2013-2015 ZIP DOWNLOAD
Obsazenost P+R, 2016-2018 ZIP DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT, a.s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/parkovani_pr