Parkování

Introduction

Popis

  • Standardně se vozidlo v průměru pohybuje 10 % času a zbylých 90% je dočasně nebo dlouhodobě odstaveno.
  • 20 % vozidel ve městě je umístěno v garážích, 15 % v prostorech mimo uliční síť (vnitrobloky) a 65 % v uliční síti. Proto je nutné řešit také oblast optimalizace parkování v uliční síti.
  • Vzhledem k nedostatku aktuálních informací o obsazenosti parkovacích míst, krouží řidiči obvykle ulicemi města ve snaze najít parkovací místo. Časté přehlížení volného místa a opakované projíždění oblastí může tvořit až 30% z celkové dopravní intenzity ve sledované oblasti. Proto je nutné poskytovat co nejpřesnější informace o možnosti zaparkování.

Naším záměrem je integrace a vyhodnocení co největšího objemu statických a real-time dat z oblasti parkování, aby bylo možné:

  • poskytovat občanům informace o aktuálním a pravděpodobném budoucím stavu obsazenosti parkovacích míst v Praze
  • poskytovat data a podklady pro strategická rozhodnutí ohledně úpravy parkovacích zón, výstavby nových parkovišť a optimalizace sdílení parkovacích míst
  • poskytovat data a podklady pro snížení intenzity vozidel v centru Prahy

Datové zdroje

ZTP Parkoviště

Obsazenost ZTP Parkovišť - API

API přístup k aktuálním datům o obsazenosti ZTP Parkovišť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Dokumentace API: https://golemioapi.docs.apiary.io/#reference/parking/ztp-parkings
* Pro přístup k API si vygenerujte API klíč (x-access-token) zde: https://api.golemio.cz/api-keys/auth/sign-in

Data files
Název Formát
ztp-parkings API DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Periodicita aktualizace cca 20s
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat TSK a. s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/ztp-parkoviste-api

Parkování P+R

Data z pilotního projektu P+R Letňany

Data z pilotního projektu P+R Letňany (Green + MPLA)

Data files
Název Formát
Doba parkování CSV DOWNLOAD
Karty CSV DOWNLOAD
Manipulace CSV DOWNLOAD
Obsazenost CSV DOWNLOAD
SPZ CSV DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT, a.s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/pr_letnany_pilot

Parkování P+R - API

API přístup k datům o obsazenosti parkovišť P+R (od 6/2018).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Dokumentace API: https://golemioapi.docs.apiary.io/#reference/parking/parking-lots
* Pro přístup k API si vygenerujte API klíč (x-access-token) zde: https://api.golemio.cz/api-keys/auth/sign-in

Data files
Název Formát
parking-lots API DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Periodicita aktualizace cca 20s
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat TSK a. s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/parkovani-pr-api

Parkování P+R

Historická data o obsazenosti P+R

Data files
Název Formát
Obsazenost P+R, 2013-2015 ZIP DOWNLOAD
Obsazenost P+R, 2016-2018 ZIP DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT, a.s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/parkovani_pr