Sčítání osob

Introduction

Úvod

Sbíraná data pocházejí ze sčítacích senzorů technologie Cisco Meraki, která je instalovaná na vybrané lokalitě Karlínského náměstí a v jeho blízkém okolí. Senzory jsou umístěny na vybraných chytrých lampách, viz. níže uvedený obrázek „Schematické znázornění lokalizace WiFi a BT přístupových bodů“. Všechna poskytovaná data o průchodech osob, resp. o jejich načtených mobilních zařízení jsou již předem anonymizována z důvodu ochrany soukromí těchto procházejících osob a není možné je dohledat ani zpětně. Anonymizace probíhá již ve vlastním technologickém zajištění Cisco Meraki.

Lokalizace vybraných lamp s osazenou senzorikou pro sčítání osob.

Schematické znázornění lokalizace WiFi a BT přístupových bodů.

 

Sledovaná oblast Karlínského náměstí a jeho blízkého okolí.

Obrázek představuje plochu zóny sledování počtu procházejících osob s aktivním mobilním zařízením ohraničenou polygonem, který je s ohledem na možnosti použité technologie definován mezi senzory přístupových bodů osazených na jednotlivých chytrých lampách.

 

Sledované ulice v rámci celé oblasti.

Přehled finálně filtrovaných ploch, které lze skutečně považovat za reálně možné prostory pro výskyt osob a jejich průchod.

Ukázka vizualizace dat

Následující animace předkládá jeden z možných způsobů zpracování a vizualizace dat nad mapou. Animace zobrazuje jednotlivé směry pohybu anonymních osob podle zaznamenaných výskytů jejich aktivních mobilních zařízení.

Meraki-gif

Výpočty za účelem pouze ukázky jsou zde zjednodušeny, což je z mapy patrné při vykreslování i nemožných liniových pohybů osob přes zástavbu domů. Do modelu nevstupují odpovídající parametrické prvky vektorového mapového podkladu.

Datové zdroje

Sčítání osob

Sčítání osob – historická data

Historická data o průchodech osob kolem senzorů chytrých lamp v Karlíně jsou dostupná ve formátu CSV. Data jsou rozdělena a uspořádána vždy po ročních kvartálech.

Data files
Název Formát
Sčítání_2018_q4.zip zip:csv DOWNLOAD
Sčítání_2019_q1.zip zip:csv DOWNLOAD
Sčítání_2019_q2.zip zip:csv DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT a. s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/scitani-osob