Strategické dopravní detektory

Introduction

Popis datové sady

V datové sadě jsou primárně k dispozici historická data nasbíraná na vybraných strategických dopravních detektorech CollectR v Praze za období 13.9.2015 – 25.10.2015 a jsou dostupná ve formátu CSV. Tato data obsahují 5 minutové agregace intenzity (sloupec „Flow“) a rychlosti (sloupec „Speed“) dopravního proudu vždy s doplňující informací, na kterém detektoru přesně byly záznamy pořízeny (sloupec „DetectorID“). Dále jsou obsaženy informace o kvalitě dopravy, počítané indexem kvality (sloupec „QualityIndex“), která vychází z histogramů tzv. „speed index”. Index dané sekce nabývá hodnot 1 – 3 a pro jednotlivé sekce může být v případě vizualizace doporučeno následující barevné rozlišení: 1 – zelená, 2 – žlutá, 3 – červená, kde hodnota 1 značí dobrou kvalitu dopravy a hodnota 3 značí špatnou kvalitu dopravy. Datový soubor také obsahuje dopočítané hodnoty cen za spotřebu pohonných hmot na daném úseku se senzorem (sloupec „FuelPrice“) a také přírůstkové ceny za PHM (od rána) (sloupec „FuelPriceIncremental“).

Tato data v časovém rámci asi šesti týdnů jsou vyčištěna, opravena a současně odborně doplněna o chybějící záznamy dopravními inženýry z Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Dopravní data jsou dále rozšířena o vedlejší datový zdroj – prostorové uspořádání vybraných strategických detektorů v rámci území hl. města Prahy. Tato data jsou ve formátu SHP a lze s nimi pracovat v nástrojích GIS. Datová sada obsahuje také vedle prostorových dat i doplňující soubor ve formátu XLSX, který nese informace pro párování s primární datovou sadou dopravních dat o kódu detektoru, druhu detektoru, pozemní komunikaci, úsekové pozemní komunikaci a její orientaci, směru jízdy a počtu měřených pruhů.

Datové zdroje

Dopravní detektory

Strategické dopravní detektory

Historická data obsahující především hodnoty intenzit a rychlostí dopravního proudu nasbíraná na vybraných strategických dopravních detektorech v Praze za období 13.9.2015 – 25.10.2015 jsou dostupná ve formátu CSV. Data v daném časovém rámci jsou již vyčištěna, opravena a odborně doplněna o původně chybějící záznamy dopravními inženýry z Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Vlastní dopravní data jsou doplněna o GIS vrstvu umístnění detektorů v rámci území Prahy ve formátu SHP. Vedle prostorových dat je obsažen i doplňující soubor ve formátu XLSX, který nese informace potřebné pro párování s primární datovou sadou dopravních dat.

Data files
Název Formát
Strategické dopravní detektory - data 2015 CSV DOWNLOAD
Strategické dopravní detektory - seznam detektorů XLSX DOWNLOAD
Strategické dopravní detektory - bodové zip:shp DOWNLOAD
Strategické dopravní detektory - úsekové zip:shp DOWNLOAD
Katalogizační záznam
Popisek Hodnota
Dokumentace ODKAZ NA DOKUMENTACI
Licence Creative Commons CCZero
Poskytovatel dat Operátor ICT a.s.
Odkaz do katalogu http://opendata.praha.eu/dataset/strategicke-dopravni-detektory