Golemio


Rozhodujme na základě dat!
 

Potřeby

V rámci Datové platformy Prahy se soustředíme na oblasti dat, která mají přímou vazbu na konkrétní potřeby hlavního města Prahy, jeho občanů a návštěvníků. Hlavním cílem projektu je umožnit kontinuální zvyšování kvality života a k tomu je nezbytně nutné, aby město znalo svá data a dokázalo je efektivně využít.

Příležitosti

Integrace existujících dat dohromady s tzv. senzorickými daty a big daty je nová příležitost, kterou doba, ve které žijeme nabízí. Zpracování a vyhodnocení těchto dat poskytuje možnost nalezení zcela nových pohledů na problémy a jejich unikátní řešení. Kombinací dat máme příležitost vytvořit data zcela nová nebo nalézt vztahy mezi oblastmi či problémy, které spolu zdánlivě nesouvisí. Cílem Datové platformy HMP je maximálně využít tuto příležitost a poskytnout městu, veřejným organizacím a městským společnostem službu sdílení a zpracování dat. Veřejnosti a soukromým firmám službu poskytnutí dat v otevřeném formátu.

Rozhodování a plánování

Kvalita rozhodování a plánování je založená na znalosti dat o aktuální situaci a správné predikci budoucího vývoje. To se týká jak všech úrovní města, tak i každodenního života jeho občanů. Město potřebuje využívat data na úrovni krátkodobého i dlouhodobého strategického a krizového řízení, zatímco běžní občané Prahy potřebují vědět jaká je kvalita ovzduší, kde můžou zaparkovat, jaké jsou plánované výluky a spousta dalších informací. Proto poskytujeme co nejvíce kvalitní a komplexní data, aby mohly všechny zainteresované strany dělat svá „evidence based“ rozhodnutí.